dnes je 25.5.2024

Najnovšie

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízyArchív

24.5.2024, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ivan Poruban Môžeme, a ak áno, za akých podmienok, realizovať výberové konanie, kde sa prihlásilo 28 osôb? Je to považované za hromadnú akciu, ktorá je zakázaná? Odpoveď: Od 24. 03. 2020 až do odvolania platí Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva OLP/2731/2020, v ktorom je fyzickým osobám, fyzickým ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Osobitné korekčné prostriedky v roku 2024Garancia

22.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Ak zamestnávateľ nemá smernicu o okuliaroch, môže ísť zamestnanec, ktorý pracuje s PC sám k očnému lekárovi, ktorý posúdi potrebu okuliarov, a potom si dať preplatiť účet za okuliare? Odpoveď: Legislatívna úprava: Nariadenie vlády č. 276/2006 Z. z. o minimálnych ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Rekondičný pobytGarancia

22.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Vedia zamestnávatelia čo je to rekondičný pobyt? Vzťahuje sa povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať rekondičné pobyty pre svojich zamestnancov? Pokúsim sa odpovedať v riadkoch nižšie. Zamestnávateľ je povinný podľa Zákona 124/2006 Z.z. § 11 , v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení v roku 2024Garancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Je vzduchotechnika vyhradeným technickým zariadením, na ktoré treba revíziu? Odpoveď: Legislatívna úprava: Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Pohľad autora na problematiku: ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Nová norma EN ISO 20345:2022Garancia

21.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Nie všetci postrehli, že od minulého roka sa objavila nová norma ohľadom bezpečnostnej obuvi EN ISO 20345:2022. Norma EN ISO 20345 sa používa na posúdenie toho, či výrobok poskytuje primeranú ochranu pred očakávanými rizikami. Táto norma pre bezpečnostnú obuv špecifikuje základné a doplnkové ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Predpracovné stretnutieGarancia

20.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Predpracovné stretnutie je jedným z dobrých nástrojov, ako u pracovníkov zlepšiť povedomie a postoj k bezpečnosti pri práci. Taktiež tu vieme pred začiatkom prác presne upozorniť na riziká, ktoré pri plánovanej činnosti budú „číhať” na pracovníkov, poprípade vieme zodpovedať otázky z ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kontrola z pohľadu BTGarancia

20.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Je naozaj bezpečnostný technik, pri kontrolách či už na stavenisku alebo rôznych iných pracoviskách strašiakom, ktorý sa len mieša do roboty alebo kritizuje, poprípade udeľuje zmluvné pokuty? Podľa mňa je to vecou názoru, ale aj prístupu samotného „bezpečáka”. Počas mojej praxe som vždy ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prerušenie stavebných prác - vietorGarancia

17.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Jedným z mnohých „nepriateľov” stavebných prác je silný vietor, ktorý v určitých prípadoch dokáže zastaviť nielen stavebné práce, ale dokonca aj stavbu samotnú. Vyhláška č. 147/2023 Z. z. nám hovorí, že stavebné práce sa musia prerušiť v dôsledku zhoršených poveternostných podmienok, ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práca vo výškeGarancia

16.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Práca vo výškach je neoddeliteľnou súčasťou mnohých odvetví vrátane stavebníctva, priemyslu, údržby a rôznych iných činností. Je to však aj jedna z najnebezpečnejších činností s potenciálom ťažkých zranení alebo dokonca úmrtí v dôsledku pádov. Práca vo výškach predstavuje celý rad potencionálnych ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus
viac článkov
Najčítanejšie
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Facility management

3.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, doc. Ing. Viera Somorová PhD.

Facility management je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť riadenia podporných činností v organizácii. Cieľom aplikácie facility managementu v spoločnosti je dosiahnuť zefektívnenie prevádzky firmy a zníženie nákladov na podporné činnosti – zníženie prevádzkových nákladov pri ich vyššej kvalite. Výsledným efektom je bezproblémový priebeh základnej činnosti organizácie. Čo je ale dôležitejšie, facility management vytvára pre manažment skvelú príležitosť na získanie nového prístupu a zvládanie meniacich sa požiadaviek na úspešné riadenie podporných činností v budúcnosti. To predpokladá nielen skúsenosti z praxe, ale aj kvalifikáciu a vedomosti v oblasti facility managementu ako podmieňujúceho faktora profesionálneho facility managementu. Cieľom školenia je získať základné znalosti z oblasti facility managementu. Predmetom školenia je: Facility management ako nástroj skvalitnenia riadenia podporných činností organizácie Kľúčové indikátory úspešného facility managementu Znalosti a kompetencie, ktoré sa využívajú pri aplikácii facility managementu v organizácii Prihláška tu!

Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2024

6.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Školenie týkajúce sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Tiesňová linka 155 - čo všetko by sme mali o nej vedieť

Keď ide doslova o zdravie a život, spoliehame na pomoc. Prvou voľbou je vtedy tiesňová linka 155, ktorej operátori v ôsmich krajských opera...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV