dnes je 27.2.2020
Najnovšie

Aktuálne informácie súvisiace s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie

20.2.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie bola v januári 2020 schválená britským parlamentom aj Európskym parlamentom. Výstupová dohoda ustanovuje prechodné obdobie, ktoré začne plynúť od 1. 2. 2020 s platnosťou do 31. 12. 2020. Prechodné obdobie ...

BOZP u živnostníka

20.2.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku „BOZP u živnostníka“, ktorej cieľom je pomôcť živnostníkom pri dodržiavaní pravidiel BOZP a prispieť k šíreniu dobrej praxe v ...

Ručná manipulácia s bremenami v stavebníctve

20.2.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Najčastejšie problémy v oblasti stavebníctva sa týkajú bolesti chrbta a svalstva. Tento druh ťažkosti je jednou z hlavných príčin absencie zamestnancov v práci. Naviac, 50% z predčasných odchodov do dôchodku, súvisí s ochorením v oblasti chrbta. Bolesť, ...

ÚvodníkGarancia

18.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle online časopisu Bezpečnosť práce sa dočítate o základných zásadách zamestnávania žien v roku 2020. Upozorňujeme na právnu úpravu v súvislosti s aktuálne účinnými právnymi predpismi v Slovenskej republike. ...

Manažérstvo rizikaGarancia

18.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení v roku 2020Garancia

18.2.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. : Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...

BOZP vo vybraných profesiáchGarancia

18.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné zásady zamestnávania žien v roku 2020Garancia

18.2.2020, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava Slovenskej republiky, poskytuje ženám ochranu v pracovných vzťahoch, osobitnú starostlivosť v tehotenstve, materstve a zodpovedajúce pracovné podmienky. Zohľadňuje ich telesné a fyziologické špecifiká, ktoré je potrebné ...

Otázky a odpovedeGarancia

18.2.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti prevádzkovateľa chladiacich a mraziacich zariadeníGarancia

18.2.2020, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sme firma, ktorá prevádzkuje chladiace a mraziace zariadenia. Môžete mi poradiť, aké povinnosti má prevádzkovateľ týchto zariadení alebo na koho sa môžeme obrátiť s touto problematikou? Povinnosti ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke skladov a skladovaníGarancia

27.8.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné požiadavky na prevádzkovanie skladov a skladovanie Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti v skladoch a pri skladovaní sú uvedené vo vyhláške SÚBP č. 59/l982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

18.4.2019, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne) oboznamovať ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

17.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

1.4.2020, Žilina, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Zamestnávanie a živnostníci

27.5.2020, Žilina, JUDr. Lucia Sabová Danková

Zamestnávate živnostníkov alebo chcete zamestnať živnostníkov? Neviete si poradiť ako? Prídite na seminár, kde Vám naša lektorka JUDr. Lucia Sabová Danková vysvetlí aj na príkladoch z praxe Vaše otázky. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad zmien v právnych predpisoch v rámci BOZP v roku 2019 a pre rok 2020
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV