dnes je 9.12.2022

Najnovšie

Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizáciíGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Často sa stáva, že samotné organizácie nie sú schopné vykonať si niektoré činnosti samostatne, ale potrebujú si najať externú organizáciu, ktorá vie dané činnosti zabezpečiť, vykonať. V takom prípade nastáva situácia, keď zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zdvíhacie práce na staveniskuGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Žiadna súčasná stavba, poprípade odstávka a následná modernizácia, či výmena technológie sa nezaobídu bez zdvíhacích prác. Najčastejšie využívanými prostriedkami pri týchto prácach sú žeriavy. V tomto článku by som sa rád zameral na zdvíhacie práce pomocou autožeriavov a najčastejšie ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri určovaní bezpečného pracovného postupu v roku 2023Garancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Vlastníme rôzne typy sústruhov, frézok – niektoré sú plne zakryté, niektoré sú polozakryté, niektoré sú iba čiastočne zakryté ochranným krytom, to závisí od druhu sústruhu, frézy. Ako je to s nosením voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov? A ako je to s nosením rukavíc? ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov v roku 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M Vlastníme rôzne typy sústruhov, frézok – niektoré sú plne zakryté, niektoré sú polozakryté, niektoré sú iba čiastočne zakryté ochranným krytom, to závisí od druhu sústruhu, frézy. Ako je to s nosením voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov? A ako je to s nosením ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. januára 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Národná rada SR schválila zákon č.  114/2022 Z. z. , ktorým dochádza k novele zákona č.  124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý vstúpi do účinnosti od 1. januára 2023. Účinnosťou zákona príde k zásadným zmenám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kontrola OOPP na staveniskuGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Na začiatok si povedzme, čo je to stavenisko – je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oboznamovanie a informovanie zamestnancovGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

ÚvodníkGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Tamila Chui Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle online časopisu Bezpečnosť práce nájdete informácie tykajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . Národná rada SR schválila zákon č.  114/2022 Z. z. , ktorým dochádza k novele zákona č.  124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

ČlánkyGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Tamila Chui ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Tamila Chui ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Požiarne poplachové smerniceArchív

27.4.2020, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD. Požiarna poplachová smernica patrí medzi základnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, v zmysle ustanovení § 27 vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru. Smernice ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

2.5.2022, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Kristína Iudita Kmety; Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby (zamestnávateľ, zamestnanec alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom ďalej len ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prevádzkový poriadok skladovaniaArchív

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vladimír Švec; Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková Kvalifikácia zamestnancov (osôb) pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce. Bezpečnostné opatrenia ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne zodpovedá normálnym podmienkam v zmysle nasledovnej ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Test z oboznamovania (školenia) z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancovArchív

5.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Mikula, PhD. Stiahnuť vzor Zamestnávateľ  je povinný pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne oboznamovať  každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

17.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

24.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

30.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zdvíhacie práce na stavenisku

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 16.1.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV