dnes je 6.7.2022

Najnovšie

Sociálna poisťovňa vypláca menej garančných dávok ako vlaniGarancia

4.7.2022, Zdroj: SITA

... Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas prvých štyroch mesiacov tohto roka priemerne mesačne 31 osôb. Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľov tak poisťovňa vynaložila 261-tisíc eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ...

V budúcom roku vyplatia poskytovateľom sociálnych služieb o 10,7 milióna eur viacGarancia

30.6.2022, Zdroj: SITA

... Štát od 1. januára 2023 zvýši finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR iniciovalo nariadenie vlády SR, prostredníctvom ktorého sa zvýšia finančné príspevky pre zariadenia podmienené odkázanosťou. ...

Prechod z tzv. Prvej pomoci na trvalý kurzarbeit sa na Slovensku darí, tvrdia zamestnávateliaGarancia

24.6.2022, Zdroj: SITA

... Prechod z tzv. Prvej pomoci na udržanie pracovných miest na trvalý kurzarbeit sa na Slovensku darí. Ak implementačná fáza podarí, Slovensko bude prvou krajinou strednej Európy, ktorá zavedie tento moderný pracovnoprávny inštitút. V tlačovej správe to uviedla Asociácia priemyselných zväzov a dopravy ( ...

Protipožiarna asistenčná hliadka v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu; druhy protipožiarnych hliadok, ich úlohy a obsah a rozsah odbornej prípravy a lehoty ...

Hasiace prístroje - rozdelenie, druhy, triedy požiarov v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Hasiaci prístroj je technický prístroj (tlaková nádoba obsahujúca hasivo) slúžiaci na hasenie požiaru, predovšetkým v počiatočnej fáze požiaru. Vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov ustanovuje ...

Riadenie a hodnotenie psychosociálnych rizík na pracoviskuGarancia

23.6.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Psychická pracovná záťaž ako faktor pracovného prostredia môže vyvolávať stavy zvýšeného psychického napätia a zaťaženia psychofyziologických funkcií. Znižovanie týchto záťaží sa považuje za oveľa ťažšie ako znižovanie rizík chemického, fyzikálneho, biologického charakteru ...

Otázky a odpovedeGarancia

23.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... 2022.06.2.1 Platnosť ustanovení v súvisiacich s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Otázka: Dokedy platia ustanovenia §30f Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 73/2020 Z. z. ? Ešte stále neplynú lehoty na 18a), alebo ...

Psychosociálne riziká na pracoviskuGarancia

23.6.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Psychosociálne riziká a stres súvisiaci s prácou patria v poslednom období k najzávažnejším otázkam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo veľkej miere ovplyvňujú zdravie jednotlivcov, organizácie aj ekonomiku štátu. Asi polovica európskych zamestnancov ...

ČlánkyGarancia

23.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... 2022.06.1.1 Psychosociálne riziká na pracovisku RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Psychosociálne riziká a stres súvisiaci s prácou patria v poslednom období k najzávažnejším otázkam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo veľkej miere ovplyvňujú zdravie jednotlivcov, organizácie aj ekonomiku ...

Platnosť ustanovení v súvisiacich s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19Garancia

23.6.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Otázka: Dokedy platia ustanovenia §30f Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 73/2020 Z. z. ? Ešte stále neplynú lehoty na 18a), alebo je nutné postupovať presne v súlade s lehotami zákona o obecnom zriadení? Núdzový stav je už ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny (vytýkací list) v roku 2018Garancia

16.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD. Na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy č................... zo dňa..................... vykonávate pre spoločnosť/organizáciu (zamestnávateľa), so sídlom........................, zastúpenej konateľom (štatutárom)....................... funkciu(druh práce)..................... ...

Požiarne poplachové smernice

18.2.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiarne poplachové smernice... Ing. Dajana Ďurechová Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov, čo robiť v prípade vzniku požiaru. Požiarnymi poplachovými smernicami sa zaoberá § 27 predpisu č. 121/2002 Z. z. Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii a vypracúva ich technik požiarnej ...

Otázky a odpovede na skúšku ABT Garancia

1.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V tomto článku Otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika Vám, odborník na túto problematiku, Ing. Jozef Mikula, PhD. postupne predstaví a zodpovie najzákladnejšie otázky na skúškach ABT. V tomto článku Otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika Vám, odborník ...

Čo by mala obsahovať lekárnička na pracovisku

16.10.2017, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Paula Babicová Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci upravuje veľmi všeobecne povinnosť zamestnávateľov pokiaľ ide o vybavenie pracoviska lekárničkami, keď hovorí, že zamestnávateľ je po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný vybaviť ...

Spôsob označovania prekážok

8.9.2014, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková Ktorý predpis určuje spôsob označovania prekážok (garážová brána rolovacia nad 2,5 m výšky). Je potrebné žlto-čiernym šrafovaním označiť otvor po celom obvode alebo je dostačujúce označiť len bočné steny do výšky cca 1,3 m? Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

25.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

9.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Horľavé kvapaliny

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 18.7.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práci

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 8.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV