dnes je 1.6.2023

Najnovšie

10 Pravidiel pre bezpečné pracoviskoGarancia

22.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Mnoho sa už popísalo o bezpečnosti pri práci a zodpovednosti zamestnancov za svoju vlastnú bezpečnosť. Je potrebné aby sa v povedomí zamestnancov udomácnil fakt, že oni sú tí prví, ktorí majú vplyv na svoju bezpečnosť a dokonca aj na bezpečnosť svojich kolegov. Legislatívne a interné ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

10 Pravidiel pre bezpečné staveniskoGarancia

19.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Stavenisko samo o sebe predstavuje vysoké riziko z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak sa len letmo pozrieme na každú jednu stavbu tak hneď vidíme situácie, či predmety, stroje, zariadenia, ktoré predstavujú osobitné nebezpečenstvo pre každého, kto sa v danom priestore ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Lockout / Tagout - LOTOGarancia

18.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík LOTO  je bezpečnostná procedúra či postup pre zabezpečenie nebezpečných strojov a zariadení, tým že budú riadne vypnuté a nebudú sa dať znova spustiť pred dokončením údržby alebo opravy. Z hľadiska bezpečnosti osôb vstupujúcich do nebezpečných priestorov je takýto postup vynikajúci pre ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Garancia

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Zamestnancovi bol pridelený ochranný pracovný odev. Pracovný pomer sa končí po 3 mesiacoch, niektorí skončia aj skôr, aj po mesiaci. Môžeme žiadať späť ochranný pracovný odev a obuv, alebo nech si ich ponechá, ale budeme žiadať uhradiť alikvotnú časť ceny odevu ...

Požiar v kuchyniGarancia

17.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Každý z nás trávi v kuchyni nejaký čas. Či už varíme jedlo alebo len kávu, používame rôzne zariadenia, ktoré produkujú teplo, dostatočne veľké nato ,aby iniciovali požiar. No len samotné teplo bez horľavého materiálu nespôsobí požiar. Takže ideálna kombinácia horľavého materiálu a vysokej ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Tipy pre bezpečnú manipuláciu s bremenomGarancia

17.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Pri práci sa častokrát stretávame s potrebou ručnej manipulácie s bremenami, ktorá je fyzicky náročná a má vplyv na pohybový aparát zamestnanca. V skratke sa za ručnú manipuláciu s bremenami považuje premiestňovanie alebo nesenie bremena jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pravidelnosť, zrozumiteľnosť a preukázateľnosť oboznamovania a informovania zamestnancov v oblasti BOZPGarancia

16.5.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Mikula, PhD. Otázka: Čo predstavujú pojmy pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať a informovať každého zamestnanca? Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon NR SR č.  124/2006 Z. z. Pohľad autora na problematiku: Zákon NR SR č.  124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ...

Dĺžka platnosti lekárskeho posudku na prácu v nociGarancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.  Otázka: Akú dĺžku platnosti má mať lekársky posudok na prácu v noci. Ide o prácu vrátnika – informátora na vrátnici administratívnej budovy, kde počas noci nie je žiadny pohyb osôb, ani vykonávanie žiadnych špecifických činností. Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. ...

Požiar auta - čerpacia stanicaGarancia

12.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Veľmi nepríjemnou a v poslednej dobe častou skutočnosťou býva požiar auta. Sám z vlastnej praxe som sa v posledných dvoch týždňoch stretol s dvoma požiarmi áut, ktoré bolo potrebné riešiť a preto som sa rozhodol trošku „pomôcť” motoristom a spísať im, ako správne postupovať. Ak počas ...

Povinnosti zamestnancaGarancia

11.5.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Je veľmi potrebné pri oboznamovaní zamestnancov (taktiež aj vedúcich), ale aj vždy pri nejakých kontrolách, auditoch BOZP pripomínať a vštepovať samotným zamestnancom fakt, že zamestnanec má okrem práv tiež aj určité povinnosti. Hneď tá prvá povinnosť a určite najzákladanejšia je dodržiavanie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Požiarne poplachové smerniceArchív

27.4.2020, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD. Požiarna poplachová smernica patrí medzi základnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, v zmysle ustanovení § 27 vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru. Smernice ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

2.5.2022, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Kristína Iudita Kmety; Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby (zamestnávateľ, zamestnanec alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom ďalej len ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prevádzkový poriadok skladovaniaArchív

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vladimír Švec; Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková Kvalifikácia zamestnancov (osôb) pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce. Bezpečnostné opatrenia ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Test z oboznamovania (školenia) z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancovArchív

5.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Mikula, PhD. Stiahnuť vzor Zamestnávateľ  je povinný pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne oboznamovať  každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, ...

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vstupné oboznamovanie (školenia) zamestnancovArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí sústavne, pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne podpísať ) oboznamovať každého ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

8.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Postup v prípade pracovného úrazu v roku 2023 - povinnosti zamestnávateľa

Lektor: Mgr. Matej Trnavský

Dátum: 15.6.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Organizačné zmeny a najčastejšie chyby zamestnávateľov

Lektor: Mgr. Danica Černá Valentová

Dátum: 23.6.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV