dnes je 28.5.2022

Najnovšie

Vláda aj parlament schválili vyplatenie 13. dôchodku už v júli

24.5.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Dnes Vláda SR ako aj Národná rada SR schválili finančnú pomoc pre seniorov v podobe skoršieho vyplatenia 13. dôchodku. Návrh novely zákona o 13. dôchodku pripravil rezort práce v spolupráci s poslancami Národnej rady SR, ako pomoc pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 13. dôchodok ...

Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii pôsobí v štruktúre Policajného zboru už dvadsať rokov

23.5.2022, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície pôsobí v Slovenskej republike už dve desaťročia. Je významnou a nenahraditeľnou súčasťou polície nielen v boji proti prevádzačstvu, ale aj proti obchodovaniu s ľuďmi. Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii ...

Počítačový program ako zamestnanecké dieloGarancia

12.5.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur., Counsel, Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient - Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur., Counsel; Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient - Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. Aspekty pracovnoprávnych vzťahov sú upravené nielen Zákonníkom práce, ale aj mnohými ďalšími právnymi predpismi. Jedným nich je aj Autorský zákon, ktorý obsahuje aj osobitnú ...

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2022

11.5.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... V priebehu mesiaca marec 2022 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, doprava a skladovanie a ubytovacie a stravovacie služby. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji. V tom istom období ...

Smernica o zabezpečení radiačnej ochrany externých pracovníkovGarancia

9.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO):       Názov vnútropodnikovej smernice:   Zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov   Prílohy:       Číslo smernice:       Rozsah platnosti:       Za správnosť smernice zodpovedá:       Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       ...

Pre vstup na športové podujatia budú platiť prísnejšie pravidlá

6.5.2022, Zdroj: SITA

... ednou z kľúčových zmien pri organizovaní verejných športových podujatí je presun agendy informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach zo Slovenského futbalového zväzu a Slovenského zväzu ľadového hokeja na Ministerstvo vnútra SR. Ďalšia zmena sa týka povinnosti overovať totožnosť diváka ...

Smernica o požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov pred ionizujúcim žiarenímGarancia

4.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO):       Názov vnútropodnikovej smernice:   Požiadavky na ochranu zdravia pracovníkov pred ionizujúcim žiarením   Prílohy:       Číslo smernice:       Rozsah platnosti:       Za správnosť smernice zodpovedá:       Za dodržiavanie smernice zodpovedá ...

Správa o stave ochrany práce za rok 2021

4.5.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

... Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov ...

Smernica - Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchuGarancia

2.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO):       Názov vnútropodnikovej smernice:   Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu   Prílohy:       Číslo smernice:       Rozsah platnosti:       Za správnosť smernice zodpovedá:       Za dodržiavanie ...

Informačná povinnosť zamestnávateľa v oblasti BOZP, výchova k bezpečnému správaniu - komplexný procesGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Mikula PhD.; Ing. Tamara Paceková Zamestnávateľ je povinný podľa § 7 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (podpísať) oboznamovať každého zamestnanca ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019
viac článkov
Najčítanejšie

Vzor upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny (vytýkací list) v roku 2018Garancia

16.5.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD. Na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy č................... zo dňa..................... vykonávate pre spoločnosť/organizáciu (zamestnávateľa), so sídlom........................, zastúpenej konateľom (štatutárom)....................... funkciu(druh práce)..................... ...

Požiarne poplachové smernice

18.2.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiarne poplachové smernice... Ing. Dajana Ďurechová Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov, čo robiť v prípade vzniku požiaru. Požiarnymi poplachovými smernicami sa zaoberá § 27 predpisu č. 121/2002 Z. z. Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii a vypracúva ich technik požiarnej ...

Otázky a odpovede na skúšku ABT Garancia

1.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V tomto článku Otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika Vám, odborník na túto problematiku, Ing. Jozef Mikula, PhD. postupne predstaví a zodpovie najzákladnejšie otázky na skúškach ABT. V tomto článku Otázky a odpovede na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika Vám, odborník ...

Čo by mala obsahovať lekárnička na pracovisku

16.10.2017, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Paula Babicová Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci upravuje veľmi všeobecne povinnosť zamestnávateľov pokiaľ ide o vybavenie pracoviska lekárničkami, keď hovorí, že zamestnávateľ je po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný vybaviť ...

Spôsob označovania prekážok

8.9.2014, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková Ktorý predpis určuje spôsob označovania prekážok (garážová brána rolovacia nad 2,5 m výšky). Je potrebné žlto-čiernym šrafovaním označiť otvor po celom obvode alebo je dostačujúce označiť len bočné steny do výšky cca 1,3 m? Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

23.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZP

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 8.6.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV