Darček k Vášmu predplatnému
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

4. ročník úspešnej konferencie BOZP opäť v BratislaveGarancia

20.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Už 1. októbra 2019 sa v priestoroch hotela MERCURE uskutoční 4. ročník konferencie BOZP - Legislatívne požiadavky a prax. Už 1. októbra 2019 sa v priestoroch hotela MERCURE uskutoční 4. ročník konferencie BOZP - Legislatívne požiadavky a prax. ...
viac

Komentár k ZP § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného časuGarancia

13.9.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec Ján je odmeňovaný hodinovou mzdou 5 €, jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín týždenne. Zamestnávateľ rozvrhol pre práce na dôležitej zákazke február tak, že Ján pracoval od pondelka do piatku každý deň 10 hodín. V ...
viac

Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenkyGarancia

13.9.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pani Monika ma uzatvorený pracovný na 40/hodín týždenne, pracuje od pondelka do piatku, materskú dovolenku čerpala od 14. 5. 2016 do 31. 12. 2016, rodičovská dovolenka jej skončila 30.6.2019 preto 1.7.2019 nastúpila do práce. Dovolenku ...
viac

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

13.9.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec - študent zarobil v mesiaci apríl 2019 spolu  180 eur , mal podpísané vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu aj „ oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci ...
viac

Komentár k ZP § 144a Výkon práceGarancia

13.9.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aký nárok na dovolenku vznikol pracovníčke, ktorá ”pracovala” v roku 2018 nasledovne: Zamestnankyňa bola na rodičovskej dovolenke v roku 2017, ktorá trvala do 24. 03. 2018. 01. 01. 2018 - 24. 03. 2018 - rodičovská dovolenka 25. 03. 2018 - ...
viac

Očkovanie osôb so zvýšeným profesionálnym rizikom vybraných nákazGarancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Očkovanie u nás upravuje Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení I. Povinné očkovanie Niektorí zamestnanci sú viac náchylní na určité ...
viac

Vstupná prehliadka do práce v roku 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na čo je potrebná vstupná lekárska prehliadka do zamestnania? Predovšetkým slúži na  posúdenie  zdravotnej spôsobilosti na danú prácu. Tiež by ju mal poskytovať zamestnávateľ v práci, kde sa často vyskytuje napríklad choroba z povolania. ...
viac

Práca vo výškach v roku 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, prácu či inú činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá ...
viac

Zmeny v ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci od 1. augusta 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1. augusta 2019 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, ktorá pre zamestnávateľov - ...
viac

Zmeny vo faktoroch práce a pracovného prostredia od 1. augusta 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1. augusta 2019 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 220/2019 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska ...
viac
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Prevádzkový poriadok skladovaniaGarancia

2.1.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce Bezpečnostné ...
viac

Vstupné školenia zamestnancovArchív

18.4.2019, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne) oboznamovať ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Požiarny poriadok pracoviskaGarancia

20.3.2018, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Legislatíva Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky: - 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii ( § 24, § 26 zákona č. 121/2002 Z. z. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Hlásenie pracovných úrazovArchív

17.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 225/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 231/2019 Z.z. o výkone detencie (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 234/2019 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 265/2019 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 (vyšlo dňa: 23.8.2019 v čiastke č. 93)
  • 277/2019 Z.z. o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu (vyšlo dňa: 13.9.2019 v čiastke č. 99)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.9.2019, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
1.10.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Jozef Lukajka PhD., MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Ing. Tamara Paceková, Ľubica Kuševová
4.ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Novinkou sú kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: