dnes je 17.11.2019
Najnovšie

Účtovanie výdavkov na reklamu a reklamné predmetyGarancia

31.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohľadu daňového musia byť pre účely uznania nákladov na reklamu do daňových výdavkov splnené predovšetkým základné  podmienky daňového výdavku  zadefinované v § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o  ...

Novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2020Garancia

31.10.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z. z. je zameraná na zjednodušenie podmienok na podnikanie, či už cez opatrenia na podporu výroby, podporu malého a stredného podnikania alebo cez zníženie administratívnej záťaže daňovníkov. ...

Predaj motorového vozidla z pohľadu jednoduchého účtovníctva v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

FO účtujúca v jednoduchom účtovníctve obstarala auto v roku 2017 - uplatnila si odpis aj náklady v roku 2017 aj v roku 2018 a v máji roku 2019 auto odpredala - zostatková hodnota MV v roku 2018 bola 2 500 €, v roku 2019 odpredaj za 1 500 € - ...

Prenájom výdajného automatu do Českej republiky z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naša spoločnosť má fakturovať prenájom výdajného automatu do Českej republiky. Výdajný automat máme zaradený v našom hmotnom majetku a bude dodaný do Českej republiky. Faktúra za prenájom bude v mesačných intervaloch a bez DPH. Vyplýva z ...

Splatnosť faktúr za potraviny v zmysle zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v roku 2019Garancia

31.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obraciame sa na Vás s otázkou, ako máme rozumieť splatnosti faktúr za potraviny v zmysle zákona č. 91/2019 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujeme a predávame ...

Škoda na pokladničnej pohotovostiGarancia

29.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z právneho pohľadu možno škodu definovať ako majetkovú ujmu, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a ktorá je objektívne vyjadriteľná peniazmi ako všeobecným ekvivalentom. Zákon o účtovníctve definuje pojem ”škoda“ ako neodstrániteľné ...

Povinnosti SZČO pri predaji osobného auta v roku 2019Garancia

29.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

SZČO, platca DPH v roku 2011 kúpil ojazdené osobné auto r. v. 2006 z autobazáru, zaradil ho do obchodného majetku, odpočítal si DPH. Po odpísaní auta ho vyradil z obchodného majetku k 31. 12. 2017. Ďalej ho vo firme nepoužíval, ani neevidoval, ...

Nárok na vrátenie DPH pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2019Garancia

29.10.2019, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platí aj v roku 2019, že si nemôžeme nárokovať na vrátenie DPH z Poľska z ubytovacích služieb a z nákupu pohonných hmôt do firemného vozidla použitého pri služobnej ceste? Odpoveď: Pokiaľ je objednávateľom služby a tovaru (ubytovacie ...

Postup pri cezhraničnom reťazovom obchode z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

29.10.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potrebujeme poradiť, ako postupovať v danom prípade: Poľská firma X (platca DPH) si objednala tovar u slovenskej firmy D (platca DPH). Slovenská firma tovar kúpila od českej firmy Y (platca DPH). To by mal byť trojstranný obchod, ale poľská ...

Predaj pozemku fyzickej osobe z pohľadu DPH v roku 2019Garancia

29.10.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platca dane predáva fyzickej osobe stavebný pozemok. V kúpnej zmluve je dohodnuté, že náklady za vyhotovenie znaleckého posudku, ktorý obstaral predávajúci znáša kupujúci. Zároveň je v zmluve dohodnuté, že návrh na vklad do katastra podá ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Hlásenie pracovných úrazovArchív

17.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vstupné školenia zamestnancovArchív

18.4.2019, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne) oboznamovať ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke skladov a skladovaníGarancia

27.8.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné požiadavky na prevádzkovanie skladov a skladovanie Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti v skladoch a pri skladovaní sú uvedené vo vyhláške SÚBP č. 59/l982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako môžem postupovať pri návrate zamestnankyne z materskej po 9 rokoch? Daná zamestnankyňa pracovala na polovičný úväzok ako psychologička - s kvalifikáciou a 1/2 úväzok ako vychovávateľka bez kvalifikácie. Teraz sa hlási späť do ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

18.11.2019, Bratislava, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

BOZP v roku 2019 – Legislatívne požiadavky a prax - 4.ročník

21.11.2019, Bratislava, JUDr. Jozef Lukajka PhD., MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, JUDr. Romana Hurtuková PhD., Ing. Peter Pikla

4.ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Novinkou sú kontroly, prehliadky a sankcie z NIP! Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV