dnes je 28.1.2020
Najnovšie

Príklady k § 103 Zákonníka práce - Základná výmera dovolenkyGarancia

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad : trvalá starostlivosť o dieťa V praxi nastali tieto situácie - rodičia dieťaťa sa rozviedli. V rozhodnutí súd sú určil, že osobnú starostlivosť bude mať matka dieťaťa a otec bude mať právo styku s dieťaťom. Má otec právo ...

Príklady k § 119 ZP Zákonníka práce - Minimálna výška mzdyGarancia

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad: V pracovnej zmluve sa dohodla mzda 500,- eur/mesiac. Od 1.1.2020 je minimálna mzda 520,- eur/mesiac. Je takto dojednaná mzda v rozpore so zákonom? Základnou otázkou v tomto prípade je otázka, aká mzda sa v pracovnej ...

Príklady k § 152b Zákonníka práce - Príspevok na športovú činnosť dieťaťaGarancia

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad : Rodina s viacerými deťmi (2,3,4 apod.). Môže zamestnanec - rodič uplatniť príspevok na každé s detí alebo si zamestnanec - rodič musí vybrať? Zamestnanec si nemusí vybrať, na ktoré dieťa si príspevok uplatní, ale môže si ...

Dovolenka zamestnanca v roku 2020Garancia

9.1.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná výmera dovolenky § 103 ods. 2 ZP Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku  a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa , ...

Výpoveď zo strany zamestnanca v roku 2020Garancia

9.1.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť  písomná a doručená  druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru ...

Účtovanie obstarania motorových vozidiel formou lízingu v roku 2020Garancia

9.1.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finančným lízingom sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dohodnutým právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Lízing možno definovať ako záväzkový vzťah, ...

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020Garancia

9.1.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2020 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2018 (1 013 €), veličiny odvodené od sumy životného minima ...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019Garancia

9.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Vysporiadane daňovej povinnosti Ak daňovník (fyzická osoba) dosiahol  zdaniteľné príjmy  vo výške presahujúcej ½ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (za rok 2019 je to suma 1968,68 €), je povinný si na konci zdaňovacieho obdobia ...

Vážené priemerné náklady kapitálu firmyGarancia

9.1.2020, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákladovosť zdrojov firmy, ktorými sú financované aktíva a ktorá ovplyvňuje ich výslednú rentabilitu, je významným parametrom likvidity. Hodnotu upravených nákladov kapitálu, ktorá je vyjadrená vzorcom: je možné doplniť o vývoj ukazovateľa, ...

Dodatočné splnenie podmienky držby podielu na základnom imaní na účely oslobodenia vymedzených príjmov od dane od 1.1.2020Garancia

9.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena sa týka týchto ustanovení  ZDP : [  § 13 ods. 3 ,  § 43 ods. 21 ,  § 52zz ods. 3  ] Tiež sa zavádza významná zmena umožňujúca  dodatočné splnenie podmienky držby stanovenej výšky priameho podielu na základnom imaní  počas obdobia 24 ...

viac článkov
Najčítanejšie

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne ...

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Horľavé kvapalinyGarancia

13.5.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie o horľavých kvapalinách Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ...

Splatnosť a výplata mzdyGarancia

25.9.2017, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miroslav Mačuha; Marta Weberová Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi  najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo ...

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako môžem postupovať pri návrate zamestnankyne z materskej po 9 rokoch? Daná zamestnankyňa pracovala na polovičný úväzok ako psychologička - s kvalifikáciou a 1/2 úväzok ako vychovávateľka bez kvalifikácie. Teraz sa hlási späť do ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zamestnávanie a živnostníci

2.3.2020, Bratislava, JUDr. Lucia Sabová Danková

Zamestnávate živnostníkov alebo chcete zamestnať živnostníkov? Neviete si poradiť ako? Prídite na seminár, kde Vám naša lektorka JUDr. Lucia Sabová Danková vysvetlí aj na príkladoch z praxe Vaše otázky. Prihláška tu!

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

1.4.2020, Žilina, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad zmien v právnych predpisoch v rámci BOZP v roku 2019 a pre rok 2020
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV