dnes je 18.2.2020
Najnovšie

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2019 z účtovného hľadiskaGarancia

6.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. ...

Účtovanie cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2020Garancia

6.2.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné vymedzenia okolností zahraničnej pracovnej cesty V podnikateľských podmienkach upravuje pracovnú cestu zákon č.  283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). ...

Mzdové zvýhodnenia za prácu v roku 2020Garancia

6.2.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výšku minimálnej mzdy upravuje nariadenie vlády č.  324/2019 Z. z. , ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 /580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú ...

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2020Garancia

6.2.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zamestnávateľ je v zmysle  § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo ...

Vzor pracovného poriadkuGarancia

6.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...

Použitie 2 % daneGarancia

6.2.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo ZČ, na jeho žiadosť vystaviť potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia je zrejmé, že daň za príslušné ...

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazov v roku 2020Garancia

30.1.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula Zdroj: Verlag Dashöfer ZÁZNAM O REGISTROVANOM PRACOVNOM ÚRAZE Záznam o registrovanom pracovnom úraze je dokument, ktorého obsah vyplýva z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 500/2006 Z. z. , ktorá ...

BOZP vo vybraných profesiáchGarancia

30.1.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo inšpektora práce požadovať osobné údaje v roku 2020Garancia

30.1.2020, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer

Má právo inšpektor práce vyžadovať moje osobné údaje? Áno, má právo požadovať osobné údaje. V zákone NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene ...

Zabezpečenie obuvi pre zamestnanca v roku 2020 z hľadiska BOZPGarancia

30.1.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ak firma zamestnáva na dohodu na 4 hodiny upratovačky, je povinná im zabezpečiť obuv, odev a pod.? Zamestnávateľ je povinný dodržiavať literu zákona. Je potrebné sa pozrieť do zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane ...

viac článkov
Najčítanejšie

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne ...

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Horľavé kvapalinyGarancia

13.5.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie o horľavých kvapalinách Problematikou horľavých kvapalín v Slovenskej legislatíve sa hlavne zaoberá vyhláška MV SR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ...

Splatnosť a výplata mzdyGarancia

25.9.2017, Ing. Miroslav Mačuha, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miroslav Mačuha; Marta Weberová Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi  najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca  s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve dohodlo ...

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako môžem postupovať pri návrate zamestnankyne z materskej po 9 rokoch? Daná zamestnankyňa pracovala na polovičný úväzok ako psychologička - s kvalifikáciou a 1/2 úväzok ako vychovávateľka bez kvalifikácie. Teraz sa hlási späť do ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zamestnávanie a živnostníci

2.3.2020, Bratislava, JUDr. Lucia Sabová Danková

Zamestnávate živnostníkov alebo chcete zamestnať živnostníkov? Neviete si poradiť ako? Prídite na seminár, kde Vám naša lektorka JUDr. Lucia Sabová Danková vysvetlí aj na príkladoch z praxe Vaše otázky. Prihláška tu!

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

1.4.2020, Žilina, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad zmien v právnych predpisoch v rámci BOZP v roku 2019 a pre rok 2020
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV