dnes je 22.7.2024

Input:

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikom

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.1 Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikom

Ing. Lukáš Židík

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie BOZP pri jeho prevádzke len na základe dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom (v súlade s § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.). Právnym predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanovuje podrobnosti o dokladoch o odbornej spôsobilosti, je vyhláška č. 508/2009 Z. z..

Podľa § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vyhradené technické zariadenie určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v odseku 1, môže obsluhovať osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom;