dnes je 5.12.2023

Školenie vodiča osobného auta v roku 2024Garancia

23.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024Garancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Maximálna výška stohovania paliet v roku 2023Garancia

31.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska z hľadiska BOZP v roku 2023Garancia

29.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povolenie na zváranie pri stavebných prácach v roku 2023Garancia

28.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pravidla prejazdu vozíkov pod regálmi v roku 2023Garancia

24.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hromadné podujatie - zdravotný dohľad a ochrana pred požiarmi v roku 2023Garancia

23.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

PBS stavby pri zatepľovaní nebytového domu v roku 2023Garancia

31.7.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná spôsobilosť externej firmy na kontrolu - revízia regálov v roku 2023Garancia

28.7.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Používanie núdzového tlačidla na pracovisku v roku 2023Garancia

29.6.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Skrátenie periodicity školenia BOZP v roku 2023Garancia

28.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca na ceste v roku 2023Garancia

27.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru v roku 2023Archív

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dĺžka platnosti lekárskeho posudku na prácu v noci v roku 2023Garancia

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Školenie vodičov firemných vozidielArchív

20.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Poučenie na napájanie plynovej fľaše na VZV vozíkuArchív

19.4.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oznamovacia povinnosť podnikateľa pri zmene IČOGarancia

17.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Určenie závažnosti pracovného úrazuGarancia

16.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oboznamovanie zamestnancov s BOZPGarancia

15.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 83 Výkon inej zárobkovej činnostiGarancia

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zodpovednosť za stav BOZPGarancia

20.2.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Nosenie voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov na pracoviskuGarancia

25.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravuGarancia

24.1.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri určovaní bezpečného pracovného postupu v roku 2023Garancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov v roku 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakovArchív

23.11.2022, Ing. Janka Vysolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Používanie ochrannej prilbyArchív

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Archív

15.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri ukladaní sankcií za porušenie povinností na úseku OPPArchív

26.10.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oboznámenie zamestnancov- elektrotechnikov v roku 2021Archív

26.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Archív

28.9.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Preventívna kontrola pracovískArchív

10.9.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Treba zabezpečiť CE strojov vyrobených v minulosti, ktoré CE nemajú?Archív

10.9.2021, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zodpovedá za stav BOZP zamestnávateľa bezpečnostný technik?Archív

10.8.2021, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiarna ID kartaArchív

10.8.2021, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Používanie ochrannej prilby v zmysle nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z.Archív

10.8.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ochrana pracovísk pred teroristickými útokmiArchív

26.11.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Poverenie koordinátorov bezpečnosti pri práci na staveniskuArchív

26.11.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri pracovnom úraze spôsobenom autonehodouArchív

26.11.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečnostné zábradlie na pracovnej plošineArchív

26.11.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pandemická PN v súvislosti s ochorením Covid - 19Archív

12.11.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovné úrazy pri práci z domu (home office)Archív

29.10.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ako si môžem zabezpečiť dozor ABT?Archív

29.10.2020, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práca na rebríku v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečná práca s vylamovacími nožmiArchív

29.9.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus