dnes je 3.2.2023

Nosenie voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov na pracoviskuGarancia

25.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravuGarancia

24.1.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri určovaní bezpečného pracovného postupu v roku 2023Garancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov v roku 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakovGarancia

23.11.2022, Ing. Janka Vysolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Používanie ochrannej prilbyArchív

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Archív

15.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri ukladaní sankcií za porušenie povinností na úseku OPPArchív

26.10.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oboznámenie zamestnancov- elektrotechnikov v roku 2021Archív

26.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Archív

28.9.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Treba zabezpečiť CE strojov vyrobených v minulosti, ktoré CE nemajú?Archív

10.9.2021, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Preventívna kontrola pracovískArchív

10.9.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiarna ID kartaArchív

10.8.2021, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Používanie ochrannej prilby v zmysle nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z.Archív

10.8.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zodpovedá za stav BOZP zamestnávateľa bezpečnostný technik?Archív

10.8.2021, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri pracovnom úraze spôsobenom autonehodouArchív

26.11.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečnostné zábradlie na pracovnej plošineArchív

26.11.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Poverenie koordinátorov bezpečnosti pri práci na staveniskuArchív

26.11.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ochrana pracovísk pred teroristickými útokmiArchív

26.11.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pandemická PN v súvislosti s ochorením Covid - 19Archív

12.11.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovné úrazy pri práci z domu (home office)Archív

29.10.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ako si môžem zabezpečiť dozor ABT?Archív

29.10.2020, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

BOZP a hygiena v potravinárstve v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečná práca s vylamovacími nožmiArchív

29.9.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami pri práci s motorovou pílouArchív

29.9.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povinnosť absolvovania rekondičného pobytu zamestnancomArchív

29.9.2020, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Školenie zamestnancov externej firmy v oblasti BOZP a PO v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práca na rebríku v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oprávnenie pre vykonávanie kontroly regálov na pracovisku z hľadiska BOZP v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Obsluha zdvíhacích VTZ a oboznamovanie so zariadeniami v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Osobné ochranné pracovné prostriedky skladníka v mraziarňach v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Doklad vydaný revíznym technikomArchív

27.7.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Skúšobná prevádzka schválená RÚVZArchív

27.7.2020, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Dĺžka platnosti dokladu o overení odborných vedomostíArchív

27.7.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prekážka v práci na starostlivosť o dieťa, otvorenie škôl, dobrovoľnosťArchív

2.6.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné za apríl 2020 na sociálne poistenie, II. a III. PilierArchív

13.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Nákup vhodných dezinfekčných prostriedkovArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Používanie respirátorov pre nezdravotníckych zamestnancovArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Preplatenie osobných ochranných prostriedkov zamestnávateľomArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vypočítanie OČR pre zamestnancaArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť ochranné prostriedkyArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovný úraz pri presune zamestnanca z jedného výkonu práce na druhé miestoArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zamestnanec s príznakmi koronavírusu a postup zamestnávateľaArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup zamestnávateľa pri pozitívne testovanom zamestnancovi na koronavírusArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oznamovacia povinnosť zamestnanca pri koronavíruseArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Poskytovanie informácií zamestnancovi v súvislosti s BOZPArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus