dnes je 25.9.2022

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Garancia

15.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používanie ochrannej prilbyGarancia

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri ukladaní sankcií za porušenie povinností na úseku OPPGarancia

26.10.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oboznámenie zamestnancov- elektrotechnikov v roku 2021Garancia

26.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preventívna kontrola pracovískGarancia

10.9.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Treba zabezpečiť CE strojov vyrobených v minulosti, ktoré CE nemajú?Garancia

10.9.2021, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovedá za stav BOZP zamestnávateľa bezpečnostný technik?Garancia

10.8.2021, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používanie ochrannej prilby v zmysle nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z.Garancia

10.8.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiarna ID kartaGarancia

10.8.2021, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri pracovnom úraze spôsobenom autonehodouArchív

26.11.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostné zábradlie na pracovnej plošineArchív

26.11.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana pracovísk pred teroristickými útokmiArchív

26.11.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie koordinátorov bezpečnosti pri práci na staveniskuArchív

26.11.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pandemická PN v súvislosti s ochorením Covid - 19Archív

12.11.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako si môžem zabezpečiť dozor ABT?Archív

29.10.2020, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné úrazy pri práci z domu (home office)Archív

29.10.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné úrazy pri práci z domu (home office)

21.10.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kotol na tuhé palivo - povinnosť preukazu

12.10.2020, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako si môžem zabezpečiť dozor ABT?

5.10.2020, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školenie zamestnancov externej firmy v oblasti BOZP a PO v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečná práca s vylamovacími nožmiArchív

29.9.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca na rebríku v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami pri práci s motorovou pílouArchív

29.9.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP a hygiena v potravinárstve v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť absolvovania rekondičného pobytu zamestnancomArchív

29.9.2020, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príprava na skúšku ABT na tému BOZP v potravinárstve

8.9.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobné ochranné pracovné prostriedky skladníka v mraziarňach v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsluha zdvíhacích VTZ a oboznamovanie so zariadeniami v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnenie pre vykonávanie kontroly regálov na pracovisku z hľadiska BOZP v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skúšobná prevádzka schválená RÚVZArchív

27.7.2020, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doklad vydaný revíznym technikomArchív

27.7.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dĺžka platnosti dokladu o overení odborných vedomostíArchív

27.7.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dĺžka platnosti dokladu o overení odborných vedomostí

16.7.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prekážka v práci na starostlivosť o dieťa, otvorenie škôl, dobrovoľnosťArchív

2.6.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné za apríl 2020 na sociálne poistenie, II. a III. PilierArchív

13.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup vhodných dezinfekčných prostriedkovArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnanec s príznakmi koronavírusu a postup zamestnávateľaArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný úraz pri presune zamestnanca z jedného výkonu práce na druhé miestoArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Používanie respirátorov pre nezdravotníckych zamestnancovArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri podozrení na ochorenie COVID-19 na pracoviskuArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer