dnes je 22.7.2024

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízyArchív

24.6.2024, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Stavebné práce - povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP v roku 2024Garancia

21.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Poskytnutie alebo preplatenie dioptrických okuliarov zamestnávateľom v roku 2024Garancia

20.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Osobitné korekčné prostriedky v roku 2024Garancia

22.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení v roku 2024Garancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Školenia a odborná príprava zamestnancov - legislatívna úprava v roku 2024Garancia

23.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ročná, spoločná previerka BOZP v roku 2024Archív

22.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Periodické školenie obsluhy VZV v roku 2024Garancia

20.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zabezpečenie ochrany proti pádu v roku 2024Garancia

19.3.2024, Ing. Lukáš Židík , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Štatút Komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - jeho účel a možnosť náhrady v roku 2024Archív

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov v roku 2024Archív

26.2.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Určovanie nosnosti regálov a kontroly regálov v roku 2024Archív

29.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Odporúčaná vzdialenosť plynovej fľaše v roku 2024Archív

26.1.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zodpovedná osoba za OPP v PIK v roku 2024Archív

8.12.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Skladovanie a používanie nebezpečných látok v potravinových obaloch v roku 2024Archív

7.12.2023, Ing. Lukáš Židík , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Školenie vodiča osobného auta v roku 2024Archív

23.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024Archív

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Maximálna výška stohovania paliet v roku 2023Archív

31.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Legislatívne aspekty - zabránenie proti zneužitiu pracovného prostriedku neoprávnenou osobou v roku 2023Archív

30.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska z hľadiska BOZP v roku 2023Archív

29.9.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povolenie na zváranie pri stavebných prácach v roku 2023Archív

28.9.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pravidla prejazdu vozíkov pod regálmi v roku 2023Archív

24.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Hromadné podujatie - zdravotný dohľad a ochrana pred požiarmi v roku 2023Archív

23.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

PBS stavby pri zatepľovaní nebytového domu v roku 2023Archív

31.7.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Odborná spôsobilosť externej firmy na kontrolu - revízia regálov v roku 2023Archív

28.7.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Používanie núdzového tlačidla na pracovisku v roku 2023Archív

29.6.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Skrátenie periodicity školenia BOZP v roku 2023Archív

28.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práca na ceste v roku 2023Archív

27.6.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru v roku 2023Archív

17.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Dĺžka platnosti lekárskeho posudku na prácu v noci v roku 2023Archív

15.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Školenie vodičov firemných vozidielArchív

20.4.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Poučenie na napájanie plynovej fľaše na VZV vozíkuArchív

19.4.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oznamovacia povinnosť podnikateľa pri zmene IČOArchív

17.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Určenie závažnosti pracovného úrazuArchív

16.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oboznamovanie zamestnancov s BOZPArchív

15.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 83 Výkon inej zárobkovej činnostiArchív

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zodpovednosť za stav BOZPArchív

20.2.2023, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Nosenie voľného oblečenia počas obsluhy jednotlivých strojov na pracoviskuArchív

25.1.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravuArchív

24.1.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov v roku 2023Archív

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri určovaní bezpečného pracovného postupu v roku 2023Archív

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakovArchív

23.11.2022, Ing. Janka Vysolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Používanie ochrannej prilbyArchív

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Archív

15.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oboznámenie zamestnancov- elektrotechnikov v roku 2021Archív

26.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri ukladaní sankcií za porušenie povinností na úseku OPPArchív

26.10.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Archív

28.9.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Preventívna kontrola pracovískArchív

10.9.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus