dnes je 14.6.2024

Praktické informácie - Normy - Elektrické zariadenia

OZNAČENIE NORMY

NÁZOV NORMY

DÁTUM VYDANIA

STN EN 60085

Elektrická izolácia. Tepelná klasifikácia a označovanie

1.7.2008

STN EN 62194

Metódy hodnotenia tepelných vlastností krytov

1.6.2006

STN EN 60447

Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady ovládania

1.2.2005

STN 33 2000-4-43

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom

1.12.2010

STN 33 2000-4-41

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

1.10.2007

STN 33 2000-4-42:2012-04

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

1.4.2012

STN 33 2000-4-45

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti Kapitola 45: Ochrana pred podpätím

1.8.2001

STN 33 1310 (33 1310)

Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie

6.4.1989

STN 33 1326 (33 1326)

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu zariadení trakčného vedenia a pre prácu na trakčnom vedení metra

1.12.1993

STN 33 1335 (33 1335)

Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na tesne zapuzdrených rozvádzačoch s izoláciou SF6 pre menovité napätie 52 kV a vyššie

14.4.1989

STN 33 1345 (33 1345)

Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v skúšobných priestoroch

1.10.1992

STN 33 1500 (33 1500)

Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení

16.6.1990

STN 33 1550 (33 1550)

Elektrotechnické predpisy. Preventívna údržba banských nevýbušných elektrických zariadení

29.8.1990

STN EN 50191 (33 1350)

Stavba a prevádzka elektrických skúšobných zariadení

1.6.2011

STN 33 1600 (33 1600)

Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania

1.12.1996

STN 33 1610/Z1

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania

1.12.2011

STN ES 59009 (33 1620)

Revízia a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách

1.7.2004

STN EN 50195 (33 1336)

Predpisy na bezpečné zaobchádzanie s úplne zapuzdreným elektrickým zariadením naplneným askarelom

1.7.2001

STN EN 50225 (33 1340)

Predpisy na bezpečné zaobchádzanie s úplne zapuzdreným elektrickým zariadením naplneným olejom, ktorý môže byť kontaminovaný PCB

1.7.2001

STN 33 2000-4-473

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

1.2.1995

STN 33 2000-4-482

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve

1.8.2001

STN EN 60721-1+A2

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 1: Parametre prostredia a stupne ich prísnosti (Obsahuje Zmenu A2)

1.11.1999

STN EN 60079-0

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 0: Všeobecné požiadavky

1.8.2013

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Tiesňová linka 155 - čo všetko by sme mali o nej vedieť

Keď ide doslova o zdravie a život, spoliehame na pomoc. Prvou voľbou je vtedy tiesňová linka 155, ktorej operátori v ôsmich krajských opera...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Práce vo výškach v roku 2024 - najčastejšie úrazy a prevencia pred nimi

Lektor: Ing. Lukáš Židík

Dátum: 17.6.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV