dnes je 24.4.2024

Praktické informácie - Normy - Bezpečnosť strojov

OZNAČENIE NORMY

NÁZOV NORMY

DÁTUM VYDANIA

STN EN 12198-1+A1 (83 3020)

Bezpečnosť strojov. Posúdenie a zníženie rizika emisie žiarenia zo strojov. Časť 1: Všeobecné princípy (Konsolidovaný text)

1.1.2009

TNI CEN Guide 414:2014-08 (83 3003)

Bezpečnosť strojov. Pravidlá navrhovania a predkladania bezpečnostných noriem

1.8.2014

STN EN 626-1+A1 (83 3009)

Bezpečnosť strojov. Zmenšenie rizika z nebezpečných látok emitovaných strojmi. Časť 1: Zásady a špecifikácie pre výrobcov strojov (Konsolidovaný text)

1.11.2008

STN EN 953+A1 (83 3006)

Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov (Konsolidovaný text)

1.7.2009

STN EN ISO 12100 (83 3001)

Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika (ISO 12100: 2010)

1.6.2011

STN OHSAS 18001 (83 3000)

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky

1.10.2009

STN OHSAS 18002 (83 3000)

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Návod na implementáciu OHSAS 18001: 2007

1.10.2009

TNI CEN/TR 14715 (83 3019)

Bezpečnosť strojov. Ionizujúce emisie žiarenia zo strojov. Pokyny na používanie technických noriem pri konštruovaní strojov a zosúlaďovanie príslušných legislatívnych požiadaviek

1.5.2005

TNI ISO/TR 14121-2 (83 3008)

Bezpečnosť strojov. Posúdenie rizika. Časť 2: Praktické návody a príklady metód

1.2.2009

STN EN 349+A1 (83 3211)

Bezpečnosť strojov. Najmenšie bezpečné vzdialenosti na ochranu častí ľudského tela pred stlačením (Konsolidovaný text)

1.11.2008

STN EN 574+A1 (83 3214)

Bezpečnosť strojov. Dvojručné ovládacie zariadenia. Hľadiská funkčnosti. Princípy navrhovania (Konsolidovaný text)

1.11.2008

STN EN ISO 13857 (83 3212)

Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru (ISO 13857: 2008)

1.9.2008

STN EN 1037+A1 (83 3312)

Bezpečnosť strojov. Zabránenie neočakávanému uvedeniu do chodu (Konsolidovaný text)

1.8.2008

STN EN 13478+A1 (83 3390)

Bezpečnosť strojov. Prevencia a ochrana pred požiarom (Konsolidovaný text)

1.8.2008

STN EN ISO 13856-1:2013-10 (83 3314)

Bezpečnosť strojov. Ochranné zariadenia reagujúce na tlak. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania a skúšania rohoží a podláh reagujúcich na tlak (ISO 13856-1: 2013)

1.12.2013

STN EN ISO 11161 (83 3306)

Bezpečnosť strojov. Integrované výrobné systémy. Základné požiadavky (ISO 11161: 2007)

1.10.2007

STN EN ISO 13849-1 (83 3313)

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1: 2006)

1.11.2008

STN EN ISO 13849-1/AC (83 3313)

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné časti riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné zásady navrhovania (ISO 13849-1: 2006)

1.12.2009

STN EN ISO 13850 (83 3311)

Bezpečnosť strojov. Núdzové zastavenie. Princípy navrhovania (ISO 13850: 2006)

1.11.2008

STN EN ISO 13855 (83 3303)

Bezpečnosť strojov. Umiestnenie ochranných zariadení so zreteľom na rýchlosť približujúcich sa častí ľudského tela (ISO 13855: 2010)

1.10.2010

STN EN ISO 4413 (83 3370)

Hydraulické pohony. Všeobecné pravidlá a bezpečnostné požiadavky na systémy a ich prvky (ISO 4413: 2010)

1.5.2011

STN EN ISO 4414 (83 3371)

Pneumatické pohony. Všeobecné pravidlá a bezpečnostné požiadavky na systémy a ich prvky (ISO 4414: 2010)

1.5.2011

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Tiesňová linka 155 - čo všetko by sme mali o nej vedieť

Keď ide doslova o zdravie a život, spoliehame na pomoc. Prvou voľbou je vtedy tiesňová linka 155, ktorej operátori v ôsmich krajských opera...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v zákone o BOZP v roku 2024

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 22.5.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV