dnes je 14.6.2024

Požiarna identifikačná kartaArchív

2.5.2022, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Zabudovanie sadrokartónových systémov v stavbáchArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Cincula, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiarny poriadok pracoviskaArchív

2.5.2022, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby k ochrane pred požiarmi

18.1.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Základné povinnosti prevádzkovateľov škôl na úseku ochrany pred požiarmiZáznam

29.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:54

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Najčastejšie chyby pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v administratívnych budováchZáznam

23.8.2021, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:22:02

Prístupné pre: BOZP online profi plus

BOZP na základných školáchZáznam

8.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:39

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zmeny v podmienkach prevádzkovania a používania hasiacich prístrojov v roku 2021Záznam

3.3.2021, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:25:26

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Najčastejšie chyby pri zabezpečovaní požiarnej ochrany v administratívnych budováchZáznam

8.12.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:26:14

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiarna ochrana v administratívnych budováchZáznam

13.11.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:18

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiarny evakuačný plánArchív

6.5.2020, por. Radovan Nižňanský, DiS., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Školenie, výcvik v bezpečnosti a ochrane zdravia so zameraním na poskytovanie prvej pomoci (PP)Archív

5.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Školenie prác vo výškachArchív

5.5.2020, Juraj Uherek, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Obsah a rozsah školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmiArchív

5.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Výkon BTS dodávateľským spôsobomArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ochrana pred výbuchomArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiarno - poplachové smerniceArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Cincula, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prevádzkový poriadok pre zásobníky na sypké hmotyArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Havarijný plánArchív

28.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Menovací dekrét pre člena protipožiarnej hliadkyArchív

27.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Menovací dekrét pre člena protipožiarnej asistenčnej hliadkyArchív

27.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Mandátna zmluva na výkon BTS a služby zabezpečenia OPPArchív

27.4.2020, JUDr. Terézia Paulovičová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vydávanie oprávnení na vykonávanie BTSArchív

27.4.2020, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov na riešení problematiky BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Radovan Tarnoczy, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiarne poplachové smerniceArchív

27.4.2020, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiadavky na riešenie únikových ciest zo zhromažďovacích priestorovArchív

13.3.2018, Ing. Jozef Cincula, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiarny štatútArchív

2.1.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021
Prístupné pre: BOZP online profi plus