dnes je 7.7.2022

Požiadavky na pracovné prostriedkyGarancia

2.4.2012, Bc. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na pracovné prostriedky

Čo sú osobné ochranné pracovné prostriedky?

17.4.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobné ochranné pracovné prostriedky v poľnohospodárstve

12.2.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobné ochranné pracovné prostriedky v poľnohospodárstve

Osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPPGarancia

10.9.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobné ochranné pracovné prostriedky skladníka v mraziarňach v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu pracovného prostriedku (stroja) - automatArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkovArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu pracovného prostriedku (stroja) - všeobecneArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov?Archív

29.11.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu pracovného prostriedku (stroja) - viazacie prostriedkyArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu pracovného prostriedku (stroja) - žeriavy a zdvíhadláArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu pracovného prostriedku (stroja) - tlakové fľaše a plynyArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rôzne druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov a ich použitie v praxiZáznam

24.5.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:25

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojovArchív

11.6.2020, Ing. Michal Horňák, vedúci oddelenia BOZP odboru inšpekcie práce, Národný inšpektorát práce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkovGarancia

28.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmernenie pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre činnosť školníka a upratovanieGarancia

30.11.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkový predpis pre vykonávanie údržby, prehliadok, kontrol a skúšok pracovných prostriedkovGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Usmernenie pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre činnosť školníka a upratovanieGarancia

29.10.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok

23.4.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s krovinorezom, vyžínačom trávyGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Bežný pracovný odev ako OOPPGarancia

17.7.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 34-36 Garancia

3.4.2013, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 34-36

BOZP v podniku z hľadiska zamestnávateľaGarancia

17.5.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné úrazy pri práci z domu (home office)

21.10.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčná karta o poskytnutí OOPPGarancia

28.9.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZváračArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zabezpečenie obuvi a odevu zamestnancovi, ktorý pracuje na dohoduArchív

30.6.2021, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie rizík a plán ochranných opatrení na obmedzenie neodstrániteľných ohrozeníArchív

7.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preplatenie osobných ochranných prostriedkov zamestnávateľomArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer