dnes je 7.7.2022

Smernica o zabezpečení radiačnej ochrany externých pracovníkovGarancia

9.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov pred ionizujúcim žiarenímGarancia

4.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

2.5.2022, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Informačná povinnosť zamestnávateľa v oblasti BOZP, výchova k bezpečnému správaniu - komplexný procesGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Fľaše na plyny - Požiadavky BOZP zamestnancov, ktorí pracujú v chemickom laboratóriuGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula PhD., Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Požiadavky na stavebnú dokumentáciuGarancia

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Prevádzkový poriadok skladovaniaGarancia

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Požiadavky na technickú dokumentáciuGarancia

2.5.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vstupné oboznamovanie (školenia) zamestnancovGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Odborná spôsobilosť v požiarnej ochrane, zaistenie výkonu činnostiGarancia

2.5.2022, MUDr. Ľudmila Ondrejková, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri lešenárskych prácach a dočasných stavebných konštrukciáchGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadeníGarancia

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Povinnosť ustanovenia BTS, postavenie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika, kvalifikačné predpokladyGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Prevádzkový predpis pre vykonávanie údržby, prehliadok, kontrol a skúšok pracovných prostriedkovGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosťGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, bezpečnostnotechnická službaGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Požiadavky na dokumentáciu v oblasti organizácie a riadenia BOZPGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Požiadavky na dokumentáciu v pracovno-právnej oblastiGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s krovinorezom, vyžínačom trávyGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Požiadavky BOZP pri skladovaníGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Záznam o oboznamovaní zamestnancov o BOZPGarancia

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Smernica o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredíGarancia

28.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Značky - Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práciGarancia

20.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekárnička na pracoviskuZáznamGarancia

14.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:05

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ručné signály - Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práciGarancia

13.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o expozícií biologickým faktoromGarancia

8.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prácGarancia

7.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktory pracovného prostredia - tepelná záťažGarancia

7.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktory pracovného prostredia - osvetlenie pri práciGarancia

7.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práciGarancia

6.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť na hromadných podujatiachGarancia

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sklad - komunikácie určené pre chodcov a na prepravu tovaru v skladových priestorochGarancia

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca vo výškach - lešeniaGarancia

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pitný režim na pracoviskuGarancia

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekárnička na pracoviskuGarancia

22.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porušenie pracovnej disciplínyGarancia

22.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznamové zariadenia - Tachografové kartyGarancia

28.1.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer