dnes je 25.9.2022

Čašník, čašníčkaArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri montážnych prácachArchív

6.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo sa rozumie pod bremenom?Garancia

23.8.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo sa rozumie pod bremenom?

Lešenie z hľadiska BOZP (príprava, kontrola, stavba)Garancia

25.9.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Samochodné stroje a traktory

15.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Samochodné stroje a traktory

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 67-69 Garancia

21.8.2013, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 67-69

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri lešenárskych prácach a dočasných stavebných konštrukciáchArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Koordinácia bezpečnosti na staveniskuGarancia

19.7.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca požiarny poriadok v skladeGarancia

11.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán BOZP stavbyArchív

6.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca požiarny poriadok na regulačnej stanici plynuGarancia

19.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na údržbu zváracieho zariadenia a príslušenstvaArchív

5.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Školenie prác vo výškachArchív

5.5.2020, Juraj Uherek, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu pracovného prostriedku (stroja) - automatArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca požiarny poriadok na čerpacej stanici pohonných hmôtGarancia

19.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu pracovného prostriedku (stroja) - tlakové fľaše a plynyArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu pracovného prostriedku (stroja) - viazacie prostriedkyArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k zákonu č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v lesných a obdobných prácachGarancia

6.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudok o riziku expozície karcinogénnym faktoromArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Práca vo výške a nad voľnou hĺbkouGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu pracovného prostriedku (stroja) - všeobecneArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie na obsluhu pracovného prostriedku (stroja) - žeriavy a zdvíhadláArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako sa dajú získavať informácie o nebezpečenstve?

7.8.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako sa dajú získavať informácie o nebezpečenstve?

Zásady bezpečnej práce v kuchyniGarancia

27.5.2019, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkouArchív

6.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce vo výškach podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v roku 2022Garancia

17.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca požiarny poriadok v novej pivnici - sklade horľavých kvapalínGarancia

11.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 2 - § 4 Priama, subsidiárna a delegovaná pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

7.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

BOZP a hygiena v potravinárstve v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca požiarny poriadok v páleniciGarancia

10.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k organizovaniu interných auditov (previerok) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciGarancia

25.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica určujúca školenie o práci vo výškachGarancia

30.11.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer