dnes je 25.9.2022

Kniha drobných úrazovGarancia

1.3.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako postupovať pri pracovnom úraze - 2. časťGarancia

11.5.2012, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Ako postupovať pri pracovnom úraze - 2. časť

Zriadenie prevádzky z hľadiska BOZP, PZS a OPP

20.11.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školenie BOZP pri opakovanom nástupe zamestnanca do práceArchív

4.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná dokumentácia BOZP pri zriadení prevádzky

6.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri vzniku pracovného úrazu a nežiaducich udalostí, registrácia pracovného úrazuArchív

28.4.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na dokumentáciu v oblasti organizácie a riadenia BOZPArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vstupné oboznamovanie (školenia) zamestnancovArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odškodnenie pracovného úrazuArchív

25.2.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zriadenie prevádzky z hľadiska BOZP, PZS a OPP v roku 2018Garancia

8.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnútorný dopravný predpisArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Hodnotenie stavu BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahlasovanie, vyšetrenie, registrácia a evidencia pracovných úrazovGarancia

8.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri vzniku úrazu v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamerané na BOZP a OPP - Záchvat na pracovisku Garancia

1.6.2012, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamerané na BOZP a OPP - Záchvat na pracovisku

Epileptický záchvat na pracovisku

31.10.2016, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlásenie pracovných úrazovArchív

30.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súdne rozhodnutia v oblasti BOZP - podvrtnutie kolena a úrazová renta

1.2.2013, Ing. Juraj Bondra, Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súdne rozhodnutia v oblasti BOZP - podvrtnutie kolena a úrazová renta

Správa zo spoločnej previerky bezpečnosti práce a pracovného prostrediaArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP u podnikateľa - účtovanie a zdanenieGarancia

26.10.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie rizík a plán ochranných opatrení na obmedzenie neodstrániteľných ohrozeníArchív

7.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán)Archív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupné školenie BOZPArchív

5.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy motorových vozidielGarancia

25.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancovArchív

5.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Havarijný plánArchív

28.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomociGarancia

27.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na stavebnú dokumentáciuArchív

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Prevádzkový poriadok skladovaniaArchív

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Smernica k zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciGarancia

1.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 58 Dočasné pridelenieGarancia

9.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Terminologický slovník - Ochrana pred požiarmiGarancia

12.1.2022, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Terminologický slovník - Ochrana pred požiarmiArchív

31.5.2021, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer