dnes je 6.7.2022

Smernica o zabezpečení radiačnej ochrany externých pracovníkovGarancia

9.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov pred ionizujúcim žiarenímGarancia

4.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

2.5.2022, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Oboznamovanie (školenie) BOZPGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Plán vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov a plán pravidelného oboznamovania zamestnancovGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri lešenárskych prácach a dočasných stavebných konštrukciáchGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadeníGarancia

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vzor zmluvy pri zabezpečovaní pracovných zdravotných služieb dodávateľskyGarancia

2.5.2022, MUDr. Ľudmila Ondrejková, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Prevádzkový predpis pre vykonávanie údržby, prehliadok, kontrol a skúšok pracovných prostriedkovGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosťGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s krovinorezom, vyžínačom trávyGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Požiadavky BOZP pri skladovaníGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Smernica o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredíGarancia

28.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Značky - Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práciGarancia

20.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručné signály - Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práciGarancia

13.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o expozícií biologickým faktoromGarancia

8.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prácGarancia

7.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktory pracovného prostrediaGarancia

7.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktory pracovného prostredia - tepelná záťažGarancia

7.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Faktory pracovného prostredia - osvetlenie pri práciGarancia

7.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práciGarancia

6.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyšetrovanie pracovných úrazovGarancia

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekárnička na pracoviskuGarancia

22.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné úrazy - spisovanie úrazov na pracoviskuZáznamGarancia

10.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:45

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ochranné pracovné pomôcky na pracoviskuZáznam

20.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:44

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Evidenčná karta o poskytnutí OOPPGarancia

28.9.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy

8.3.2021, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Posúdenie rizika z expozície pevným aerosólomArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Čistenie vykurovacích telies, osvetľovacích telies a okien na pracoviskuArchív

16.6.2020, Ing. Vasil Ivanov, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Posudok o riziku expozície rezným a hydraulickým kvapalinámArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s rebríkomArchív

16.6.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Posudok o riziku expozície karcinogénnym faktoromArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Charakteristika prác s nebezpečnými chemickými látkamiArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťažiArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020Archív

14.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotné rizikáArchív

7.5.2020, Ing. Ivan Majer, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer