dnes je 25.5.2024

Input:

Skúšky tvárniacich strojov z pohľadu BOZP

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.4 Skúšky tvárniacich strojov z pohľadu BOZP

Ing. Lukáš Židík

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok, ktorý poskytne zamestnancovi, v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedok.

V prípade tvárniacich strojov požiadavky (intervaly kontroly a kto má vykonávať kontrolu tvárniacich strojov) upravuje zákon č. 124/2006 Z. z., slovenská technická norma čl. 7.3 STN 21 0700:13.12.1985. Povinnosť uvedenú v § 9 ods. 1 písm. a) zákona 124/2006 Z. z. spočívajúcu v zabezpečení pravidelných intervalov kontroly je v súlade s § 6 ods. 1. a v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona 124/2006 Z. z. potrebné splniť spôsobom uvedeným v čl. 7.3 STN 21 0700:13.12.1985, tzn. minimálne raz ročne, prípadne iným preukázateľne primeraným