dnes je 25.5.2024

Smernica - prevádzkový poriadokArchív

20.11.2023, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prevádzkový poriadok skladovaniaArchív

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prevádzkový poriadok pre premiestniteľné zábradlieArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prevádzkový poriadok pre zásobníky na sypké hmotyArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prevádzkový poriadok pre prácu s rizikom expozície chemickým faktoromArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Nastavenie prevádzkových poriadkov z hľadiska aktuálnych právnych noriem BOZPZáznamGarancia

31.5.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:14

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povinnosti pre potravinárske prevádzky v roku 2020Archív

30.4.2020, Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiadavky na ubytovacie zariadeniaArchív

28.12.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiadavky na prevádzkovú dokumentáciuArchív

30.4.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Riziká a nebezpečenstvá

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Správa zo spoločnej previerky bezpečnosti práce a pracovného prostrediaArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Posudok o riziku expozície karcinogénnym faktoromArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ochrana pred výbuchomArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Čašník, čašníčkaArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Posudok o riziku expozície rezným a hydraulickým kvapalinámArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pravidla prejazdu vozíkov pod regálmi v roku 2023Archív

24.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Manažérstvo rizikaArchív

28.1.2019, Bc. Viktor Drugda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Úraz v relaxačnej miestnosti počas pracovnej dobyArchív

30.6.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Havarijný plánArchív

28.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Posúdenie zdravotného rizika z expozície vibráciámArchív

24.9.2018, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Posúdenie rizika z expozície pevným aerosólomArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormiArchív

28.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zásady bezpečnej práce v kuchyniArchív

27.5.2019, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Posúdenie zdravotného rizika z expozície vibráciámArchív

29.11.2019, RNDr. Miroslava Kordošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zmeny v ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci od 1. augusta 2019Archív

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniuArchív

22.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vnútorný dopravný predpisArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zriadenie prevádzky z hľadiska BOZP, PZS a OPP v roku 2018Archív

8.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredíArchív

30.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

ÚvodníkArchív

8.12.2017, Mgr. Tibor Sedláček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancovArchív

5.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povinnosti zamestnávateľa počas mimoriadne teplých dníZáznam

31.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:09

Prístupné pre: BOZP online profi plus

ZváračArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Manuálna práca, pracovné nástroje

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

ÚvodníkArchív

30.4.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

ÚvodníkArchív

27.5.2019, Ing. Viktor Drugda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus