dnes je 25.9.2022

Prevádzkový poriadok pre školy

29.12.2015, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkový poriadok zamestnávateľaZáznamGarancia

18.7.2017, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:31:23

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica - prevádzkový poriadokGarancia

3.12.2021, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkový poriadok skladovaniaArchív

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať?

11.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkový poriadok pre premiestniteľné zábradlieArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkový poriadok pre zásobníky na sypké hmotyArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkový poriadok pre prácu s rizikom expozície chemickým faktoromArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Povinnosti pre potravinárske prevádzky v roku 2020Archív

30.4.2020, Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Riziká a nebezpečenstvá

1.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na prevádzkovú dokumentáciuArchív

30.4.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na ubytovacie zariadeniaArchív

28.12.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa zo spoločnej previerky bezpečnosti práce a pracovného prostrediaArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudok o riziku expozície karcinogénnym faktoromArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Ochrana pred výbuchomArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečný chemický faktor

4.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečný chemický faktor

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 100-102

22.1.2014, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 100-102

Čašník, čašníčkaArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Havarijný plánArchív

28.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úraz v relaxačnej miestnosti počas pracovnej dobyArchív

30.6.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudok o riziku expozície rezným a hydraulickým kvapalinámArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Posúdenie zdravotného rizika z expozície vibráciámArchív

29.11.2019, RNDr. Miroslava Kordošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniuGarancia

6.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormiArchív

28.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady bezpečnej práce v kuchyniGarancia

27.5.2019, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci od 1. augusta 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie rizika z expozície pevným aerosólomArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Vnútorný dopravný predpisArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019

Zriadenie prevádzky z hľadiska BOZP, PZS a OPP v roku 2018Garancia

8.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie zdravotného rizika z expozície vibráciámArchív

24.9.2018, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredíGarancia

28.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

ZváračArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa počas mimoriadne teplých dníZáznamGarancia

31.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:09

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Manuálna práca, pracovné nástroje

1.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer