dnes je 14.6.2024

Očkovanie osôb so zvýšeným profesionálnym rizikom vybraných nákazArchív

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

ÚvodníkArchív

23.8.2019, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Usmernenia európskej agentúry pre BOZP pre návrat zamestnancov na pracoviskoArchív

17.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica o expozícií biologickým faktoromArchív

29.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus