dnes je 25.9.2022

Očkovanie osôb so zvýšeným profesionálnym rizikom vybraných nákazGarancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmernenia európskej agentúry pre BOZP pre návrat zamestnancov na pracoviskoArchív

17.2.2021, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ocenení zamestnávatelia ústretoví k rodineGarancia

17.5.2016, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o expozícií biologickým faktoromGarancia

8.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer