dnes je 6.7.2022

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2022

11.5.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Vyšetrovanie pracovných úrazovGarancia

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahlasovanie, vyšetrenie, registrácia a evidencia pracovných úrazovGarancia

8.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri zváraníGarancia

8.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2021

10.8.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2021

6.7.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2021

15.6.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Úrazový príplatok z dôvodu ochorenia na COVID 19, ktoré vzniklo pri výkone pracovnej činnostiArchív

12.11.2020, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykonávanie zrážok zo mzdy počas pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19Archív

14.5.2020, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020Archív

14.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpustenie povinnosti zaplatiť poistné za apríl 2020 na sociálne poistenie, II. a III. PilierArchív

13.5.2020, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako vis major ovplyvňuje zmluvy, napr. nájomné zmluvyArchív

7.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny na testovanie zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19 koronavírusuArchív

6.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazovArchív

28.4.2020, Lubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný úraz v zahraničíArchív

28.4.2020, Lubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán)Archív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdraviaArchív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie postupu pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdraviaArchív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri vzniku pracovného úrazu a nežiaducich udalostí, registrácia pracovného úrazuArchív

28.4.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o posúdenie pracovného úrazuArchív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po koľkých rokoch sa musí absolvovať aktualizačná odborná príprava?Archív

18.12.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aká je podmienka na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu?Archív

18.12.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na aký čas sa vydáva preukaz, osvedčenie alebo doklad?Archív

18.12.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Koľko je v súčasnosti na Slovensku oprávnených právnických osôb?Archív

29.11.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posúdenie zdravotného rizika z expozície vibráciámArchív

29.11.2019, RNDr. Miroslava Kordošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov?Archív

29.11.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie pracovného prostrediaArchív

29.11.2019, Ing. Katarína Adamkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia riadenia BOZPGarancia

29.10.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmernenie činnosti v oblasti pracovnej zdravotnej službyGarancia

29.10.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmernenie pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre činnosť školníka a upratovanieGarancia

29.10.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca vo výške a nad voľnou hĺbkouGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca na rebríkuGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny vo faktoroch práce a pracovného prostredia od 1. augusta 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupná prehliadka do práce v roku 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci od 1. augusta 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Očkovanie osôb so zvýšeným profesionálnym rizikom vybraných nákazGarancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca vo výškach v roku 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer