dnes je 7.7.2022

Komentár k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeruGarancia

14.4.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nárokyGarancia

25.2.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o ochrane zdravia pri práci, s expozíciou elektromagnetickému poľuGarancia

1.2.2022, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica určujúca zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženámGarancia

28.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy motorových vozidielGarancia

25.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP - technické zariadeniaGarancia

25.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

24.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca osnovu školenia pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom časeGarancia

21.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca obsah a rozsah školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmiGarancia

20.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca osnovu školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmiGarancia

20.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 142a Spor o podanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práceGarancia

18.1.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 142 Prekážky na strane zamestnávateľaGarancia

11.1.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 155 Dohoda o zvýšení kvalifikácieGarancia

28.10.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 66 Zákaz výpovedeGarancia

23.9.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 35 Smrť zamestnancaGarancia

26.7.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 104a Dovolenka pri pružnom pracovnom časeArchív

18.5.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 230a Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľaArchív

14.4.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 52 Domácka práca a teleprácaArchív

24.3.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 83 Výkon inej zárobkovej činnostiArchív

15.2.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 141 Dôležité osobné prekážky v práciArchív

8.12.2020, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 144a Výkon práceArchív

4.12.2020, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Komentár k ZP § 251 - § 256 Prechodné a záverečné ustanoveniaArchív

27.8.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., JUDr. Katarína Liebscherová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 5 Právne vzťahy s cudzím prvkom, dočasné vysielanieArchív

26.8.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Katarína Liebscherová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenkyArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 121 Mzda za prácu nadčasArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2019

Komentár k ZP § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťaArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácuArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 119 Minimálna výška mzdy - minimálna mzdaArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 124 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práceArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 152 Stravovanie zamestnancovArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020Archív

20.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahyArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 152 Stravovanie zamestnancovArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 95 Dni pracovného pokojaArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 152a príspevok na rekreáciuArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 132 Zrážky zo mzdy a poradie zrážokArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 43 Náležitosti pracovnej zmluvyArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 13 Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahochArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaníArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 122a Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotuArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 232 Odborová organizáciaArchív

20.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 130 Výplata mzdyArchív

20.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 133 Normovanie práceArchív

18.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 236Archív

17.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyArchív

16.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom časeArchív

13.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 237 PrerokovanieArchív

13.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer