dnes je 22.7.2024

Praktické informácie - Normy - Tlakové zariadenia

OZNAČENIE NORMY

NÁZOV NORMY

DÁTUM VYDANIA

STN 06 0830

Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody

17.5.1988

STN 69 0012

Stabilné tlakové nádoby. Prevádzkové požiadavky

1.12.2014

STN 13 0108

Potrubie. Prevádzka a údržba potrubia. Technické predpisy

15.5.1974

STN EN 13480-8

Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Doplnkové požiadavky na potrubia z hliníka a hliníkových zliatin

1.5.2013

STN 07 0000 Názvoslovie parných a teplovodných kotlov 17.10.1980, zmena 01.02.1984
STN 07 0008 Parné a horúco vodné kotly. Pasport kotla 01.06.2001
STN 07 0620 Konštrukcia a výstroj parných a horúcovodných kotlov

1.3.1977, zmena-4 01.01.2000

STN 07 0624 Montáž kotlov a kotlových zariadení

10.9.1979 zmena_a 1.6.1988

STN 07 0703 Plynové kotolne 23.7.1985 zmena-4 1.11.2002
STN 07 0710 Prevádzka, obsluha a údržba parných  a horúcovodných kotlov 1.12.2000
STN 07 7401 Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším 1.11.1992
STN EN 12 952 - 7 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 7: Požiadavky na vybavenie kotla 1.4.2013
STN EN 12 952 - 10 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia časť 10: Požiadavky an bezpečnosť proti nadmernému tlaku 1.9.2003
STN EN 12 952 - 12 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia časť 12: Požiadavky na kvalitu napájacej vody a kotlovej vody 1.9.2004
STN EN 12 952 - 15 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia časť 15: preberacie skúšky 1.5.2004
STN EN 12 953 - 1 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 1: Všeobecne 1.9.2012
STN EN 12 953 - 5 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 5: Kontrola počas výroby, dokumentácia a označovanie tlakových častí kotla 1.10.2003
STN EN 12 953 - 6 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 6: Požiadavky na výstroj kotla 1.6.2011
STN EN 12 953 - 8 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 8: Valcové kotly. Požiadavky na bezpečnosť proti nadmernému tlaku. 1.4.2003
STN EN 12 953 - 10 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 10: Valcové kotly. Požiadavky na kvalitu napájacej vody 1.9.2004
STN EN 764 - 1 Tlakové zariadenia. Časť 1: Slovník 1.9.2015
STN EN 764 - 2 Tlakové zariadenia. Časť 2: Veličiny, značky a jednotky 1.6.2012
STN EN 764 - 5 Tlakové zariadenia. Časť 5: Dokumenty kontroly kovových materiálov a zhoda s materiálovou špecifikáciou 1.6.2015
STN EN 764 - 7 Tlakové zariadenia. Časť 7: Bezpečnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia 1.4.2004
STN EN ISO 15614 - 8 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 8: Priváranie rúr na rúrkovnicu (ISO 15614- 8:2002) 1.12.2002
STN EN ISO 15614 - 5 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 5: Oblúkové zváranie titánu, zirkónu a ich zliatin (ISO 15614-5: 2004) 1.11.2004
STN EN 13134 Tvrdé spájkovanie. Skúška postupu spájkovania 1.9.2002
STN EN ISO 15613 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Schválenie na základe predvýrobnej skúšky zvárania (ISO 15613: 2004) 1.11.2004

STN EN ISO 15614 - 1
Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 1: Oblúkové a plameňové zváranie ocelí a oblúkové zváranie niklu a niklových zliatin (ISO 15614-1: 2004)

1.1.2005

Zmena A2 - 1.8. 2012

STN EN ISO 15614 - 2 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 2: Oblúkové zváranie hliníka a zliatin hliníka (ISO 15614-2: 2005) 1.11.2005
STN EN ISO 15614 - 4 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 4: Oprava zváraním hliníkových odliatkov (ISO 15614-4: 2005) 1.1.2006 Zmena AC 1.4.2010
STN EN ISO 15614 - 6 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 6: Oblúkové a plameňové zváranie medi a jej zliatin (ISO 15614-6: 2006) 1.11.2006
STN EN ISO 15614 - 7 Stanovenie a kvalifikácia postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 7: Naváranie (ISO 15614-7: 2007) 1.1.2008
STN EN ISO 15614 - 11 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 11: Zváranie elektrónovým a laserovým lúčom (ISO 15614-11:2002) 1.11.2002
STN EN 287-1 Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 6: Liatina 1.7.2010
STN EN ISO 9606-2 Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 2: Hliník a zliatiny hliníka (ISO 9606-2: 2004) 1.7.2005
STN EN ISO 9606-3 Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 3: Meď a zliatiny medi (ISO 9606-3:1999) 1.2.2002
STN EN ISO 9606-4 Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 4: Nikel a zliatiny niklu (ISO 9606-4:1999) 1.2.2002
STN EN ISO 9606-5 Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 5: Titán a zliatiny titánu, zirkón a zliatiny zirkónu (ISO 9606-5:2000) 1.10.2002
STN EN14276-1+A1 Tlakové zariadenia chladiacich systémov a tepelných čerpadiel. Časť 1: Nádoby. Všeobecné požiadavky 1.6.2011
STN EN 14276-2+A1 Tlakové zariadenia chladiacich systémov a tepelných čerpadiel. Časť 1: Potrubie. Všeobecné požiadavky 1.6.2011
STN EN 12178 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Prístroje na indikovanie hladiny kvapalín. Požiadavky, skúšanie a značenie 1.7.2004
STN EN 12284 Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Ventily. Požiadavky, skúšanie a označenie 1.4.2005
STN EN 12263 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Bezpečnostné spínacie zariadenia na obmedzovanie tlaku. Požiadavky a skúšky 1.9.2001
STN 13136  Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Poistné zariadenia proti prekročeniu tlaku a im príslušné potrubia. Výpočtové postupy

1.1.2014

STN EN ISO 4126 - 1 Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 1: Poistné ventily (ISO 4126-1: 2013)  1.12.2013
STN EN ISO 4126 - 2 Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 2: Bezpečnostné zariadenia s poistnou membránou (ISO 4126-2: 2003) 1.12.2003 Zmena AC 1.4.2005
STN EN ISO 4126 - 3 Bezpečnostné poistné zariadenia na ochranu proti nadmerným tlakom. Časť 3: Bezpečnostné ventily a bezpečnostné zariadenia s prietržnou membránou v kombinácii (ISO 4126-3: 2006) 1.8.2006
STN EN ISO 4126 - 4 Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 4: Poistné ventily s pomocným ovládaním (ISO 4126-4: 2013)

1.12.2013

STN EN ISO 16135 Priemyselné ventily. Guľové ventily z termoplastických materiálov (ISO 16135: 2006) 1.8.2006
STN EN ISO 16136 riemyselné ventily. Klapky z termoplastických materiálov (ISO 16136: 2006) 1.8.2006
STN EN ISO 16137 Priemyselné ventily. Uzatváracie ventily z termoplastických materiálov (ISO 16137: 2006) 1.8.2006
STN EN ISO 16138 Priemyselné ventily. Membránové ventily z termoplastických materiálov (ISO 16138: 2006) 1.8.2006
STN EN ISO 16139 Priemyselné ventily. Posúvacie ventily z termoplastických materiálov (ISO 16139: 2006) 1.8.2006
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Ochrana proti pádu v roku 2024

Čo všetko zahŕňa ochrana proti pádu? Kto by sa ňou mal zaoberať a v akých situáciách je nevyhnutná? Náš hosť, Mgr. Juraj Uherek, odborník na...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV