dnes je 7.7.2022

Ochranné pracovné pomôcky na pracoviskuZáznam

20.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:44

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok

23.4.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP v podniku - Ochranné pracovné pomôcky ZáznamGarancia

30.4.2015, Milan Repka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:03:34

Prístupné pre: BOZP online profi plus

BOZP pre školy a školské zariadeniaZáznam

7.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:01

Prístupné pre: BOZP online profi plus

BOZP na základných školáchZáznam

8.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:39

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Test z oboznamovania (školenia) z predpisov BOZP pre robotnícke profesieArchív

2.1.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako hluk poškodzuje zdravie človeka?

2.10.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako hluk poškodzuje zdravie človeka?

Kontrola prevádzkových priestorov a pracovísk IPGarancia

4.12.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preskúšanie z vedomostí BOZPArchív

5.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP - technické zariadeniaGarancia

25.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie pracovného prostrediaArchív

23.7.2018, Ing. Katarína Adamkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie pracovného prostrediaArchív

3.4.2020, Ing. Katarína Adamkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie pracovného prostrediaArchív

29.11.2019, Ing. Katarína Adamkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fľaše na plyny - Požiadavky BOZP zamestnancov, ktorí pracujú v chemickom laboratóriuGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula PhD., Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

ZváračArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Stolár - formátovacia pílaArchív

6.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce vo výškach podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v roku 2022Garancia

17.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkouArchív

6.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na lešeniachArchív

18.2.2019, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca vo výške a nad voľnou hĺbkouGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Údržbár, prevádzkový elektrikárArchív

6.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica určujúca školenie o práci vo výškachGarancia

30.11.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rôzne druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov a ich použitie v praxiZáznam

24.5.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:25

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečnostné požiadavky na tvárniace strojeGarancia

29.7.2014, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné bezpečnostné princípy pri prevádzke elektrických inštaláciíArchív

16.6.2020, Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť ochranné prostriedkyArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Používanie respirátorov pre nezdravotníckych zamestnancovArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preplatenie osobných ochranných prostriedkov zamestnávateľomArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky v gastroprevádzkachGarancia

29.9.2016, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkový poriadok pre prácu s rizikom expozície chemickým faktoromArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Bezpečnosť práce v autoservisoch opravárenstve v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer