dnes je 24.4.2024

Postup pri vzniku pracovného úrazu a nežiaducich udalostí, registrácia pracovného úrazuArchív

28.4.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovný úraz v zahraničíArchív

28.4.2020, Lubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Hlásenie pracovných úrazovArchív

28.4.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Odškodnenie pracovného úrazuArchív

25.2.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Určenie závažnosti pracovného úrazuArchív

16.3.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Hlásenie pracovných úrazovArchív

30.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vyšetrovanie pracovných úrazovArchív

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Hlásenie pracovných úrazovArchív

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovný úraz v roku 2022Archív

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Žiadosť o posúdenie pracovného úrazuArchív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovné úrazy v roku 2022Archív

29.11.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovné úrazy - spisovanie úrazov na pracoviskuZáznam

10.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:45

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovný úraz a závažné priemyselné havárieArchív

23.6.2017, Mgr. Tibor Sedláček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovný úraz a závažné priemyselné havárieArchív

23.2.2017, Viktor Drugda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Nahlasovanie, vyšetrenie, registrácia a evidencia pracovných úrazovArchív

24.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kríza znížila počet pracovných úrazov

21.9.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Žiadosť o posúdenie závažnosti pracovného úrazuArchív

4.12.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazovArchív

28.4.2020, Lubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri pracovnom úraze spôsobenom autonehodouArchív

26.11.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri vzniku smrteľného pracovného úrazu na stavbeArchív

19.12.2018, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovné úrazy pri práci z domu (home office)Archív

29.10.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri oznamovaní pracovného úrazu v roku 2022Archív

29.11.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazov v roku 2020Archív

30.1.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovné úrazy, nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárieArchív

14.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Problematika pracovného úrazu z pohľadu zamestnávateľa v roku 2024Garancia

15.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovný úraz pri presune zamestnanca z jedného výkonu práce na druhé miestoArchív

3.4.2020, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 197 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolaniaArchív

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica k vyšetreniu, registrácii a evidencii pracovných úrazov iných úrazov a nebezpečných udalostíArchív

27.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 198 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolaniaArchív

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Úraz v relaxačnej miestnosti počas pracovnej dobyArchív

30.6.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri vzniku úrazu v roku 2020Archív

27.8.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povinnosti zamestnancov iného zamestnávateľa v prípade vzniku udalostiArchív

5.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Manažérstvo rizikaArchív

15.2.2019, Bc. Viktor Drugda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Otázky a odpovede na skúšku ABTArchív

20.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica upravujúca pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa vykonávajúcich práce na našich pracoviskáchArchív

20.11.2023, Ing. Vladimír Švec, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kniha drobných úrazovArchív

1.3.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľaArchív

5.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2020

20.8.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa prijíma žiadosti o úrazový príplatok COVID-19 od 21. 11. 2020Archív

26.11.2020, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus