dnes je 25.9.2022

BOZP v cestnej premávke - zamerané na referentské vozidláArchív

31.5.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy motorových vozidielGarancia

25.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP v cestnej premávke - zamerané na referentské vozidláZáznam

26.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:38

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami pri práci s motorovou pílouArchív

29.9.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 61- 63 Garancia

1.7.2013, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 61- 63

Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práciGarancia

7.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing . Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobe a dopraveZáznamGarancia

13.2.2014, Ľubica Kuševová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:49

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k Vyhláške 99/2016 Z.z.

17.6.2016, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o ochrane zdravia pri práci, so záťažou teplom a chladomGarancia

7.12.2021, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 52-54 Garancia

3.6.2013, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 52-54

Smernica na stanovenie rozsahu a podmienok zabezpečenia pitného režimuGarancia

3.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP - technické zariadeniaGarancia

25.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

AdministratívaArchív

6.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vydávanie oprávnení na vykonávanie BTSArchív

27.4.2020, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

24.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahlasovanie, vyšetrenie, registrácia a evidencia pracovných úrazovGarancia

8.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABT Garancia

1.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 67-69 Garancia

21.8.2013, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABT č. 67-69

Základné zásady zamestnávania žien v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné zásady zamestnávania žienArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupné školenie BOZPArchív

5.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie rizík pre profesiu sociálny pracovník

19.9.2014, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnostiGarancia

28.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťažiArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenamiGarancia

1.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na pracovné prostriedkyGarancia

2.4.2012, Bc. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na pracovné prostriedky

Pitný režim na pracovisku v letných mesiacochGarancia

14.7.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čašník, čašníčkaArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v oblasti gastronómieGarancia

4.7.2016, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca pitný režim

23.5.2013, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca pitný režim

Smernica upravujúca pitný režimGarancia

23.5.2013, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca pitný režim

Riziká sociálneho pracovníkaArchív

6.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

RebríkyArchív

20.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Riziká pre bezpečnosť práce v reštaurácii alebo kuchyniArchív

3.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstupné oboznamovanie (školenia) zamestnancovArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Súdne rozhodnutia v oblasti BOZP - pád z rebríka

22.8.2012, Ing. Juraj Bondra, Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Súdne rozhodnutia v oblasti BOZP - pád z rebríka