dnes je 25.5.2024

BOZP v cestnej premávke - zamerané na referentské vozidláArchív

31.5.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práce vo vonkajších priestoroch počas chladných dníArchív

3.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práce vo vonkajších priestoroch počas chladných dníArchív

3.10.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy motorových vozidielArchív

8.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vedenie evidencie o prevádzke motorového vozidla v praxi z pohľadu BOZPArchív

26.10.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

BOZP v cestnej premávke - zamerané na referentské vozidláZáznam

26.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:38

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami pri práci s motorovou pílouArchív

29.9.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

OCHRANNÉ A PREVENTÍVNE OPATRENIA PRI ZÁŤAŽI CHLADOMArchív

23.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži chladomArchív

23.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práca vo vonkajších priestoroch počas mimoriadne teplých dníArchív

22.8.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práciArchív

20.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing . Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica o ochrane zdravia pri práci, so záťažou teplom a chladomArchív

27.11.2023, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica na stanovenie rozsahu a podmienok zabezpečenia pitného režimuArchív

17.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 91 Prestávky v práciArchív

31.10.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP - technické zariadeniaArchív

7.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

BOZP v roku 2023 - skúsenosti z praxePodcastGarancia

18.9.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, Vemal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:48:04

Prístupné pre: BOZP online profi plus

AdministratívaArchív

6.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vydávanie oprávnení na vykonávanie BTSArchív

27.4.2020, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica ku školeniam BOZPArchív

7.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Nahlasovanie, vyšetrenie, registrácia a evidencia pracovných úrazovArchív

24.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postavenie žien v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2024Garancia

18.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Základné zásady zamestnávania žien v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Základné zásady zamestnávania žienArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vstupné školenie BOZPArchív

5.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnostiArchív

13.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenamiArchív

15.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťažiArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Čašník, čašníčkaArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Riziká sociálneho pracovníkaArchív

6.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pitný režim na pracovisku v letných mesiacochArchív

14.7.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

RebríkyArchív

20.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Homeoffice a BOZP - aktualizácia február 2021

15.2.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Vstupné oboznamovanie (školenia) zamestnancovArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Vstupné školenia zamestnancovArchív

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Riziká pre bezpečnosť práce v reštaurácii alebo kuchyniArchív

3.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prevádzkový poriadok pre zásobníky na sypké hmotyArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Požiadavky na dokumentáciu v pracovno-právnej oblastiArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracoviskoArchív

29.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus