dnes je 25.9.2022

Zásady pre spracovanie analýzy nebezpečenstiev pri jednotlivých profesiáchArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciGarancia

1.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Plán BOZP stavbyArchív

6.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť pri práci s materiálom a skladovanieArchív

24.4.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkový poriadok pre prácu s rizikom expozície chemickým faktoromArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Nebezpečný chemický faktor

4.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečný chemický faktor

Posudok o riziku expozície karcinogénnym faktoromArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormiArchív

28.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Závažné priemyselné havárie - 1.časť

4.6.2012, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závažné priemyselné havárie - 1.časť

Práca s nebezpečnými chemickými látkamiArchív

6.5.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Posúdenie rizika z expozície pevným aerosólomArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Smernica o činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaruGarancia

3.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fľaše na plyny - Požiadavky BOZP zamestnancov, ktorí pracujú v chemickom laboratóriuArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula PhD., Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Smernica upravujúca požiarny poriadok v sklade odpadového olejaGarancia

7.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudok o riziku expozície rezným a hydraulickým kvapalinámArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke skladov a skladovaníArchív

15.6.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Smernica o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práciGarancia

31.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečné látky v gastroprevádzkachGarancia

29.9.2016, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chemické faktory pracovného prostrediaGarancia

5.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť práce v autoservisoch opravárenstve v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamerané na BOZP a OPP Garancia

15.2.2012, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Zamerané na BOZP a OPP

Smernica upravujúca analýzu nebezpečenstva vzniku požiaruGarancia

7.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica - prevádzkový poriadokGarancia

3.12.2021, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Terminologický slovník - Ochrana pred požiarmiGarancia

12.1.2022, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o preventívnej protipožiarnej prehliadkeGarancia

13.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Terminologický slovník - Ochrana pred požiarmiArchív

31.5.2021, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri zváraníGarancia

8.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca požiarny poriadok pri zváraní a rezaníGarancia

12.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pri ukladaní sankcií za porušenie povinností na úseku OPPGarancia

26.10.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazovArchív

28.4.2020, Lubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazov v roku 2020Archív

30.1.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer