dnes je 25.9.2022

Nebezpečné chemické látky a zmesiArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Práca s nebezpečnými chemickými látkamiArchív

6.5.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Charakteristika prác s nebezpečnými chemickými látkamiArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Konečný termín v roku 2018 podľa nariadenia REACH o chemických látkach - Výzva k činnosti!

29.10.2015, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormiArchív

28.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečný chemický faktor

4.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nebezpečný chemický faktor

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Hodnotenie nebezpečenstievArchív

7.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi

2.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi

Prevádzkový poriadok pre prácu s rizikom expozície chemickým faktoromArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Prevádzkový poriadok pre školy

29.12.2015, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotné rizikáArchív

7.5.2020, Ing. Ivan Majer, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Partneri sa už môžu začať pripravovať na kampaň "Kontrolujte nebezpečné látky"

12.3.2018, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Závažné priemyselné havárie - 1.časť

4.6.2012, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závažné priemyselné havárie - 1.časť

BOZP a hygiena v potravinárstve v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Havarijný plánArchív

28.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

CPL - Klasifikácia, balenie a označovanie látok a zmesí

11.8.2014, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Smernica pre zabezpečenie ochrany zdravia pri upratovaní - upratovačkyArchív

16.6.2020, Mgr. Ján Malina, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Vnímanie nebezpečných chemických faktorov a ich označenie

11.4.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnímanie nebezpečných chemických faktorov a ich označenie

Ako sa dajú získavať informácie o nebezpečenstve?

7.8.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako sa dajú získavať informácie o nebezpečenstve?

Posudok o riziku expozície rezným a hydraulickým kvapalinámArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Preprava nebezpečných látokGarancia

9.2.2016, Ing. Michal Fabian, Špecialista PO, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

22.11.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako postupovať pri pracovnom úraze - 2. časťGarancia

11.5.2012, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Ako postupovať pri pracovnom úraze - 2. časť

Smernica o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práciGarancia

31.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pre spracovanie analýzy nebezpečenstiev pri jednotlivých profesiáchArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola dokumentácie a dokladov pri previerke inšpekciou práce - pracovné prostredieGarancia

27.11.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

20.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Riziká práce v nemocniciArchív

6.5.2020, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer