dnes je 28.2.2024

Nebezpečné chemické látky a zmesiArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práca s nebezpečnými chemickými látkamiArchív

6.5.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Charakteristika prác s nebezpečnými chemickými látkamiArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Hodnotenie nebezpečenstievArchív

7.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormiArchív

28.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prevádzkový poriadok pre prácu s rizikom expozície chemickým faktoromArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zdravotné rizikáArchív

7.5.2020, Ing. Ivan Majer, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Havarijný plánArchív

28.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práciArchív

16.11.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kontrolná činnosť zamestnávateľa II - stav bezpečnosti technických zariadeníGarancia

24.1.2024, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

BOZP a hygiena v potravinárstve v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

BOZP pri používaní pesticídov v poľnohospodárstveGarancia

5.12.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica pre zabezpečenie ochrany zdravia pri upratovaní - upratovačkyArchív

16.6.2020, Mgr. Ján Malina, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Posudok o riziku expozície rezným a hydraulickým kvapalinámArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

22.11.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Rôzne druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a ich použitie v praxiArchív

31.5.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zásady pre spracovanie analýzy nebezpečenstiev pri jednotlivých profesiáchArchív

7.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

20.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kontrola dokumentácie a dokladov pri previerke inšpekciou práce - pracovné prostredieGarancia

27.11.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Dokumentácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) zamestnávateľa v roku 2024

21.11.2023, Ing. Mgr. Nadežda Fuksová, PhD., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Riziká práce v nemocniciArchív

6.5.2020, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Skladovanie a používanie nebezpečných látok v potravinových obaloch v roku 2024Garancia

7.12.2023, Ing. Lukáš Židík , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri poskytovaní prvej pomociArchív

5.5.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Základné zásady zamestnávania žienArchív

30.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Základné zásady zamestnávania žien v roku 2020Archív

18.2.2020, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Posúdenie rizika z expozície pevným aerosólomArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Hodnotenie stavu BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Správa zo spoločnej previerky bezpečnosti práce a pracovného prostrediaArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri prijímaní opatrení na zníženie rizikaArchív

7.5.2020, Ing. Ivan Majer, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Identifikovanie nebezpečenstiev a ohrozeníArchív

7.5.2020, Ing. Ivan Majer, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kontrola prevádzkových priestorov pracovísk, merania faktorov pracovného prostrediaArchív

30.4.2020, BE-Soft - Mgr. Juliana Hennelová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Riziká pre bezpečnosť práce v reštaurácii alebo kuchyniArchív

3.1.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 225 Zodpovednosť za škoduArchív

21.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus