dnes je 25.9.2022

Ako bezpečne pracovať s motorovou pílou

10.4.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami pri práci s motorovou pílouArchív

29.9.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečná práca s motorovou pílouGarancia

7.5.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečná práca s motorovou pílou

Bezpečnostné požiadavky na prácu s ručnými prenosnými motorovými pílamiGarancia

17.1.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k zákonu č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v lesných a obdobných prácachGarancia

6.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reťazové píly a základné požiadavky na obsluhu v roku 2020Archív

29.9.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vibrácie na pracovisku - legislatíva a meranieGarancia

20.8.2018, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán BOZP stavbyArchív

6.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotná spôsobilosť na prácu od 1.1.2014

5.2.2014, Ing. Michaela Tkáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotná spôsobilosť na prácu od 1.1.2014

Riziká vibrácií z ručného náradia a nástrojov v roku 2018Archív

17.10.2018, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnenie na vzdelávanie v oblasti BOZPArchív

5.5.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov a plán pravidelného oboznamovania zamestnancovArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Požiadavky na dokumentáciu v pracovno-právnej oblastiArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Správa zo spoločnej previerky bezpečnosti práce a pracovného prostrediaArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Priority sústavy inšpekcie práce 2012-2013

1.10.2012, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Priority sústavy inšpekcie práce 2012-2013

Odborné spôsobilosti v oblasti BOZP

28.8.2018, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Odborné spôsobilosti v oblasti BOZP

Poverenie obsluhy a určenie zodpovednej osobyArchív

2.1.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020

Ochranné pracovné odevy na pracoviskuArchív

27.8.2020, Andrej Kuliška, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke skladov a skladovaníArchív

15.6.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Smernica upravujúca požiarny poriadok dielne na obrábanie a rezanie drevaGarancia

18.1.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD. Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k zákonu č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práciGarancia

1.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s krovinorezom, vyžínačom trávyArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Prevádzkový predpis pre vykonávanie údržby, prehliadok, kontrol a skúšok pracovných prostriedkovArchív

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Smernica - prevádzkový poriadokGarancia

3.12.2021, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer