dnes je 23.2.2020
Najnovšie

Aktuálne informácie súvisiace s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie

20.2.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie bola v januári 2020 schválená britským parlamentom aj Európskym parlamentom. Výstupová dohoda ustanovuje prechodné obdobie, ktoré začne plynúť od 1. 2. 2020 s platnosťou do 31. 12. 2020. Prechodné obdobie ...

BOZP u živnostníka

20.2.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku „BOZP u živnostníka“, ktorej cieľom je pomôcť živnostníkom pri dodržiavaní pravidiel BOZP a prispieť k šíreniu dobrej praxe v ...

Ručná manipulácia s bremenami v stavebníctve

20.2.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Najčastejšie problémy v oblasti stavebníctva sa týkajú bolesti chrbta a svalstva. Tento druh ťažkosti je jednou z hlavných príčin absencie zamestnancov v práci. Naviac, 50% z predčasných odchodov do dôchodku, súvisí s ochorením v oblasti chrbta. Bolesť, ...

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2019 z účtovného hľadiskaGarancia

6.2.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. ...

Účtovanie cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2020Garancia

6.2.2020, Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné vymedzenia okolností zahraničnej pracovnej cesty V podnikateľských podmienkach upravuje pracovnú cestu zákon č.  283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). ...

Mzdové zvýhodnenia za prácu v roku 2020Garancia

6.2.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výšku minimálnej mzdy upravuje nariadenie vlády č.  324/2019 Z. z. , ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 /580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 eura za každú hodinu odpracovanú ...

Nárok zamestnanca na stravný lístok v roku 2020Garancia

6.2.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zamestnávateľ je v zmysle  § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo ...

Vzor pracovného poriadkuGarancia

6.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase ...

Použitie 2 % daneGarancia

6.2.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo ZČ, na jeho žiadosť vystaviť potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia je zrejmé, že daň za príslušné ...

Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazov v roku 2020Garancia

30.1.2020, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula Zdroj: Verlag Dashöfer ZÁZNAM O REGISTROVANOM PRACOVNOM ÚRAZE Záznam o registrovanom pracovnom úraze je dokument, ktorého obsah vyplýva z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 500/2006 Z. z. , ktorá ...

viac článkov
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke skladov a skladovaníGarancia

27.8.2018, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné požiadavky na prevádzkovanie skladov a skladovanie Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti v skladoch a pri skladovaní sú uvedené vo vyhláške SÚBP č. 59/l982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

18.4.2019, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne) oboznamovať ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

17.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Charakteristika vonkajších vplyvovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

PhD. V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zamestnávanie a živnostníci

2.3.2020, Bratislava, JUDr. Lucia Sabová Danková

Zamestnávate živnostníkov alebo chcete zamestnať živnostníkov? Neviete si poradiť ako? Prídite na seminár, kde Vám naša lektorka JUDr. Lucia Sabová Danková vysvetlí aj na príkladoch z praxe Vaše otázky. Prihláška tu!

Ako sa pripraviť na kontrolu z inšpektorátu práce

1.4.2020, Žilina, JUDr. Lucia Sabová Danková

Kontroly z Inšpekcie práce na Slovensku pribúdajú a Vy neviete či máte všetky "papiere" správne vyplnené, opečiatkované? Prídite sa poradiť s našou lektorkou JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, aby kontrola u Vás prebehla v poriadku. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad zmien v právnych predpisoch v rámci BOZP v roku 2019 a pre rok 2020
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV