Darček k Vášmu predplatnému
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
 
 
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Účtovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov v roku 2019Garancia

15.8.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou od 1. 1. 2019 novelizáciu zákonov: č.  91/2010 Z. z.  o podpore cestovného ruchu, č.  311/2001 Z. z.  Zákonníka práce, č.  73/1998 Z. z.  o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, ...
viac

Nárok zamestnanca na stravný lístok od 1.7.2019Garancia

9.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo ...
viac

Prevod obchodného podielu na tretiu osobu v roku 2019Garancia

25.7.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Na prevod obchodného podielu zo spoločníka na tretiu osobu, ktorá nie je spoločníkom, vyžaduje obchodný zákonník splnenie odlišných podmienok ako v prípade prevodu obchodného podielu na spoločníka. Zákon v ...
viac

Vykonávanie cvičných požiarnych poplachov v roku 2019Garancia

25.7.2019, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaujímalo by nás, či má zamestnávateľ povinnosť vypracovať smernicu na fyzický výkon cvičných požiarnych poplachov. Jedná sa o to, že sme spoločnosť s nepretržitou prevádzkou a nie je možné, aby všetci zamestnanci naraz opustili tieto priestory. Ak nám takáto ...
viac

Použitie vlastného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca pri tuzemskej pracovnej cesteGarancia

19.7.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách”) je zamestnávateľ povinný pri vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu určiť písomnou formou základné podmienky ...
viac

Rozšírenie oslobodenia od dane zo závislej činnosti pre vymedzené druhy nepeňažných príjmovGarancia

19.7.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada SR na svojom rokovaní dňa 18. 6. 2019 schválila v prvom čítaní a posunula na ďalšie rokovanie návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR. Predpokladaná účinnosť novely zákona o dani z príjmov je ...
viac

Minimálna mzda a kratší pracovný čas v roku 2019Garancia

19.7.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak má zamestnanec skrátený týždenný pracovný čas napr. 30 hod. (normálny prac. čas vo firme 37,5 hod.), aká je minimálna mesačná mzda pre 2. stupeň náročnosti práce? Odpoveď: Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v ...
viac

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti pri dočasnom pridelení zamestnanca v roku 2019Garancia

19.7.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe Dohody o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi máme prideleného zamestnanca od iného zamestnávateľa. S pracovnej náplne zamestnancovi vyplýva starostlivosť o sklad s tovarom. Pri uzatvorení ...
viac

Povinnosť viesť prevádzkový denník pri priemyselných rolovacích bránach v roku 2019

19.7.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je povinnosť viesť prevádzkový denník pri priemyselných rolovacích bránach? Mám na mysli také brány, ktoré sa nachádzajú v závodoch a buď sú to rolovacie brány alebo rýchlobežné, resp. fóliové brány. Pretože by mali patriť do vyhradených technických zariadení ...
viac

BOZP pri tepelnej záťaži organizmu v gastroprevádzkachGarancia

24.6.2019, Mgr. Jozef Rajzinger PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príprava teplých jedál prebieha tepelnou úpravou daných potravinových surovín podľa určených technologických postupov.Dostatočne dlhá tepelná úprava v konečnom dôsledku spôsobí zmäknutie daných zložiek pripravovaného jedla, čím sa ...
viac
Najčítanejšie

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouArchív

15.11.2018, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Smernica o ochrane zdravia pri práci, so záťažou teplom a chladomGarancia

17.7.2017, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor Názov firmy   (adresa, IČO)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o ochrane zdravia pri práci - so záťažou teplom a chladom   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah platnosti     Za správnosť smernice zodpovedá     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vstupné školenia zamestnancovArchív

18.4.2019, Ing. Jozef Mikula PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ v mysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a  preukázateľne  (písomne) oboznamovať ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Prevádzkový poriadok skladovaniaGarancia

2.1.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kvalifikácia pracovníkov pri prevádzke, údržbe, opravách a prehliadkach skladovacích zariadení, zodpovednosť za ich bezpečnosť. Lehoty údržby, opráv a kontrol skladovacích zariadení, zodpovednosť za tieto práce Bezpečnostné ...
viac

Hlásenie pracovných úrazovArchív

17.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 213/2019 Z.z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 216/2019 Z.z. novela zák. č. 145/1995 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 17.7.2019 v čiastke č. 79)
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 225/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 231/2019 Z.z. o výkone detencie (vyšlo dňa: 23.7.2019 v čiastke č. 82)
  • 234/2019 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Od 1.6.2015 je v platnosti novela vyhláška č. 147/2013 - vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015. Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na oblasť BOZP pri stavebných prácach. Okrem všeobecných povinností a informácií o tvorbe predpísanej dokumentácie budú uvedené aj konkrétne prípady z praxe. Prihláška tu!
,
Lektor:
Pripravili sme seminár, ktorý je zameraný na pracovné úrazy v doprave a výrobe. V týchto oblastiach sa úrazy vyskytujú najčastejšie a preto by sa školenie nemalo brať na ľahkú váhu. Prihláška tu!
,
Lektor:
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: