dnes je 7.7.2022

Protipožiarna asistenčná hliadka v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hasiace prístroje - rozdelenie, druhy, triedy požiarov v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Psychosociálne riziká na pracoviskuGarancia

23.6.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Riadenie a hodnotenie psychosociálnych rizík na pracoviskuGarancia

23.6.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeGarancia

23.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

23.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Platnosť ustanovení v súvisiacich s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19Garancia

23.6.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný úraz v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

23.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenieGarancia

21.6.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019

RebríkyGarancia

20.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkovanie regálovGarancia

15.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa z hľadiska BOZP pri návštevách v spoločnostiGarancia

10.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o povinnostiach vlastníka lesa, správcu alebo obhospodarovateľa lesaGarancia

6.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Povinnosti zamestnancov iného zamestnávateľa v prípade vzniku udalostiGarancia

5.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred požiarmiGarancia

3.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Životné minimum by malo narásťGarancia

3.6.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Smernica o protipožiarnej hliadke pracoviskaGarancia

2.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Postupu pri dopravnej nehode na služobnom vozidleGarancia

1.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti zamestnávateľa počas mimoriadne teplých dníZáznamGarancia

31.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:09

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Rizikové kategórie prác z hľadiska BOZPZáznamGarancia

16.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:07

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Počítačový program ako zamestnanecké dieloGarancia

12.5.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur., Counsel, Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient - Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2022

11.5.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Smernica o zabezpečení radiačnej ochrany externých pracovníkovGarancia

9.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Biologické faktory pracovného prostrediaGarancia

5.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákaz fajčenia na pracoviskuGarancia

5.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

5.5.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sklad - šírky ciest a uličiek pre manipuláciu s materiálomGarancia

5.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

5.5.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chemické faktory pracovného prostrediaGarancia

5.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov pred ionizujúcim žiarenímGarancia

4.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o stave ochrany práce za rok 2021

4.5.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Informačná povinnosť zamestnávateľa v oblasti BOZP, výchova k bezpečnému správaniu - komplexný procesGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

2.5.2022, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Oboznamovanie (školenie) BOZPGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020