dnes je 9.12.2022

Odovzdanie a prevzatie pracoviska pri práci externých organizáciíGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zdvíhacie práce na staveniskuGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postup pri určovaní bezpečného pracovného postupu v roku 2023Garancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. januára 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kontrola OOPP na staveniskuGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov v roku 2023Garancia

7.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oboznamovanie a informovanie zamestnancovGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

ÚvodníkGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

ČlánkyGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Otázky a odpovedeGarancia

7.12.2022, Bc. Tamila Chui, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oboznamovanie a informovanie zamestnancovGarancia

7.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

5.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 152c: Príspevok na štátom podporované nájomné bývanieGarancia

5.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 228a Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práceGarancia

5.12.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k Prílohe č. 1b Zákonníka práceGarancia

5.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 152 Stravovanie zamestnancovGarancia

5.12.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Dokonalé a nedokonalé horenieGarancia

5.12.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Výklad k zákonu 393/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetikeGarancia

4.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 1. januára 2023Garancia

25.11.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oboznamovanie zamestnancov - neprofesionálnych vodičov z hľadiska BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikomGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plynyGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakovGarancia

23.11.2022, Ing. Janka Vysolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práca zamestnanca formou homeofficeu z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Skúšky tvárniacich strojov z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Štátny požiarny dozorZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Skúšky tvárniacich strojovGarancia

21.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikomGarancia

21.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plynyGarancia

21.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Oboznamovanie zamestnancov - neprofesionálnych vodičovGarancia

21.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práca prostredníctvom home officeGarancia

21.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica o domáckej práci a telepráciGarancia

17.11.2022, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Smernica o práci z domu - home officeGarancia

17.11.2022, Ing. Eva Gášpárová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)ZáznamGarancia

17.11.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:54

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Dokumentácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) zamestnávateľa

16.11.2022, Ing. Mgr. Nadežda Fuksová, PhD., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Home office a povinnosti BOZP: Aktuálny vývojZáznamGarancia

16.11.2022, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:32:01

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Úrazy, choroby, prehliadky

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

OOPP

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Revízie, skúšky a prehliadky

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Doprava

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Špecifické zamestnania

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Výkon BOZP

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Riziká a nebezpečenstvá

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Manuálna práca, pracovné nástroje

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Vzdelávanie, školenia

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Fajčenie a alkohol

10.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus