dnes je 14.8.2022

Horúčavy na pracoviskuGarancia

26.7.2022, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Komentár k Prílohe č. 1b Zákonníka práceGarancia

25.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

25.7.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019

Pravidlá kúpy a predaja podniku, alebo jeho časti v roku 2022Garancia

23.7.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Môže zamestnávateľ odvolať zamestnanca z (letnej) dovolenky v roku 2022?Garancia

23.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadobudnutý obchodný podiel v českej spoločnosti z pohľadu účtovníctva v roku 2022Garancia

23.7.2022, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzda zamestnancovi cez víkend počas rekondičného pobytu/školenia v roku 2022Garancia

23.7.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kúpa pohľadávky v účtovníctve SZČO v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie manka v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozastavená živnosť a výdavky na rekreáciu SZČO v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeGarancia

21.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervy v jednoduchom účtovníctve v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vklad do obchodnej spoločnosti v jednoduchom účtovníctve v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

21.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozastavená živnosť a výdavky na rekreáciu SZČO v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie pracovnej cesty podnikateľa v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dedič živnostníka v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Darovanie reklamných predmetov a obchodných vzoriek z pohľadu DPH v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotácie pre SZČO v zákone o dani z príjmov v roku 2022Garancia

21.7.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

21.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor vyhlásenia správcu vkladovGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Vzor pracovného poriadkuGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

20.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Používanie ochrannej prilbyGarancia

15.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeGarancia

15.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickomGarancia

15.7.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkGarancia

15.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČlánkyGarancia

15.7.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vplyv nočnej práce a nepretržitej prevádzky na výskyt psychických problémovGarancia

15.7.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Môžem žiadať o vrátenie ochranných pracovných odevov po skončení pracovného pomeru?Garancia

15.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vplyv nočnej práce a zmenovej prevádzky na spánokGarancia

15.7.2022, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Horľavé kvapaliny - rozdelenie a označovanieGarancia

15.7.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porušenie pracovnej disciplínyGarancia

4.7.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný úraz v roku 2022Garancia

23.6.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer