dnes je 14.6.2024

Komentár k ZP § 76a OdchodnéGarancia

12.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenkyGarancia

12.6.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 63 Výpoveď daná zamestnávateľomGarancia

12.6.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 45 Skúšobná dobaGarancia

12.6.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Automatizácia úloh v digitálnej dobe: skúmanie príležitostí a výzievGarancia

5.6.2024, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Rizikové faktory vzniku rakoviny z povolania v Európe - metodika prieskumu expozície zamestnancovGarancia

5.6.2024, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinokGarancia

28.5.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 62 Výpovedná dobaGarancia

28.5.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 178 Predchádzanie škodámGarancia

28.5.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Výberové konanie s väčším počtom uchádzačov počas koronavírusovej krízyArchív

24.5.2024, JUDr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Osobitné korekčné prostriedky v roku 2024Garancia

22.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Rekondičný pobytGarancia

22.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení v roku 2024Garancia

21.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Nová norma EN ISO 20345:2022Garancia

21.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Predpracovné stretnutieGarancia

20.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Kontrola z pohľadu BTGarancia

20.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Prerušenie stavebných prác - vietorGarancia

17.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Práca vo výškeGarancia

16.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ochranné pracovné prostriedky na pracovisku - povinnosti zamestnávateľa v roku 2024ZáznamGarancia

24.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:48

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Novela zákona o BOZP k 1.4.2024ZáznamGarancia

24.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:09

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Školenia a odborná príprava zamestnancov - legislatívna úprava v roku 2024Garancia

23.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ročná, spoločná previerka BOZP v roku 2024Garancia

22.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pád z výšky - postup po záchrane osoby zachytenej po pádeGarancia

19.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Pád z výšky - plán záchrany osoby zachytenej po pádeGarancia

18.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zemné práce - výkopGarancia

17.4.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a doma: Máte právo na prosperituGarancia

15.4.2024, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v udržateľných dodávateľských reťazcochGarancia

15.4.2024, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Valorizácia sadzieb správnych poplatkovGarancia

3.4.2024, Zdroj: Národný inšpektorát práce (SK)

Výsledky kontrol v oblasti BOZP z plánu hlavných úloh z roku 2023Garancia

3.4.2024, Zdroj: Národný inšpektorát práce (SK)

Komentár k ZP § 86 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného časuGarancia

20.3.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Komentár k ZP § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného časuGarancia

20.3.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: BOZP online profi plus

Periodické školenie obsluhy VZV v roku 2024Garancia

20.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Zabezpečenie ochrany proti pádu v roku 2024Garancia

19.3.2024, Ing. Lukáš Židík , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Postavenie žien v pracovnoprávnych vzťahoch v roku 2024Garancia

18.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Problematika pracovného úrazu z pohľadu zamestnávateľa v roku 2024Garancia

15.3.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Medzinárodný deň žien 2024: investovanie do žien na pracoviskuGarancia

8.3.2024, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Na čo si dať pozor v oblasti BOZP v roku 2024 - najčastejšie chybyZáznamGarancia

29.2.2024, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, Vemal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:44

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Štatút Komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - jeho účel a možnosť náhrady v roku 2024Archív

27.2.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov v roku 2024Archív

26.2.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Použitie postroja na zachytenie páduArchív

23.2.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Riziká a nebezpečenstvá v kuchyniach v odvetví HORECAArchív

22.2.2024, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: BOZP online profi plus