dnes je 14.7.2024

Input:

Osobitné korekčné prostriedky v roku 2024

22.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.2 Osobitné korekčné prostriedky v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Ak zamestnávateľ nemá smernicu o okuliaroch, môže ísť zamestnanec, ktorý pracuje s PC sám k očnému lekárovi, ktorý posúdi potrebu okuliarov, a potom si dať preplatiť účet za okuliare?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Nariadenie vlády č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

Pohľad autora na problematiku:

Jednou z foriem nepriameho účinku európskeho práva je povinnosť vnútroštátnych súdov vykladať národné právo v súlade s právom Európskej únie. V dôsledku rozsudku Európskeho súdneho dvora v právnej veci C-392/21 (ďalej len „rozhodnutie”) dochádza k rozšíreniu interpretácie nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami (ďalej len