dnes je 14.7.2024

Input:

Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení v roku 2024

21.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.1 Prehľad vyhlášok súvisiacich s revíziou technických zariadení v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Je vzduchotechnika vyhradeným technickým zariadením, na ktoré treba revíziu?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP”) s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.”), sa za technické zariadenia považujú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia.

Technické