dnes je 24.4.2024

Input:

Test z oboznamovania (školenia) z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov

5.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.8.2 Test z oboznamovania (školenia) z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov

Ing. Jozef Mikula, PhD.


Stiahnuť vzor

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosti. Znalosti pracovníkov sa overujú preukázateľne testami, ktoré sú prispôsobené charakteru ich práce.

Test z oboznamovania (školenia) z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov

Správnu odpoveď zreteľne a jednoznačne označiť, vždy je správna len jedna odpoveď

  1. Zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení