dnes je 14.8.2022

Input:

Test na alkohol dychovou skúškou počas pandémie COVID-19

13.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.9.34.1 Test na alkohol dychovou skúškou počas pandémie COVID-19

Ing. Lukáš Židík


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky(adresa):  
Názov vnútropodnikovej smernice: Test na alkohol dychovou skúškou počas pandémie COVID-19 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Schválil:   

Článok 1.

Základné ustanovenie

Táto organizačná smernica je vypracovaná v zmysle § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stanovuje postup pri vykonávaní kontrol požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok na všetkých pracoviskách organizácie vrátane určenia okruhu zamestnancov, ktorí sú oprávnení a povinní vykonávať kontrolu požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok.

Článok 2.

Rozsah platnosti

  1. Táto organizačná smernica