dnes je 3.2.2023

Input:

Smernica o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

4.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.9.3 Smernica o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková; Ing. Lukáš Židík


Stiahnuť dokument

Názov firmy
(adresa, IČO):   
   
Názov smernice:   Smernica o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci   
Prílohy:     
Číslo smernice:     
Rozsah platnosti:     
Za správnosť smernice zodpovedá:     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     
Platnosť smernice pre obdobie:     
Schválil:     

Článok I

Predmet úpravy

  1. Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci ustanovuje požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami