dnes je 5.12.2023

Input:

Samočinné odpojenie napájania

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.1 Samočinné odpojenie napájania

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

SPÔSOBY ZABEZPEČENIA OCHRANNÉHO OPATRENIA

Spôsob zabezpečenia ochrany

 

ZÁKLADNÁ OCHRANA

 

OCHRANA PRI PORUCHE

 

 základná izolácia živých častí

 zábrany

 kryty

 

 ochranné uzemnenie

 ochranné pospájanie

 samočinné odpojenie napájania pri poruche

 

V rámci tohto ochranného opatrenia sa môžu použiť aj zariadenia triedy ochrany II.

1. Základná ochrana:

Elektrické zariadenia musia spĺňať aspoň jedno z ustanovení pre základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom).

2. Ochranné uzemnenie:

Neživé časti musia byť spojené s ochranným vodičom za podmienok stanovených pre každý druh uzemňovacej sústavy (v sieťach TN, TT aj IT). Súčasne prístupné neživé časti musia byť spojené s tou istou uzemňovacou sústavou jednotlivo, skupinovo alebo spoločne.

Každý obvod musí mať k dispozícii ochranný vodič pripojený k príslušnej uzemňovacej