dnes je 26.10.2021

Input:

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.12 Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Kristína Iudita Kmety

Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, práca či iná činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá nepozornosť či nedostatočné zabezpečenie môže ohroziť tak samotného pracovníka, ktorý prácu vykonáva či ľudí v jeho okolí. Z tohto dôvodu je potrebné uistiť sa, že prácu vykonávajú iba osoby na to spôsobilé, s potrebným školením a sú použité všetky potrebné osobné či kolektívne ochranné prostriedky.

I. Legislatívny rámec

Problematika práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou je regulovaná nasledovnými legislatívnymi predpismi:

- Vyhláška č. 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej