dnes je 22.7.2024

Input:

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťaži

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4 Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťaži

Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Ručná manipulácia s bremenami je akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov.

Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci podľa platných právnych predpisov povinný:

a. zabezpečiť posúdenie fyzickej záťaže pri práci,

b. usporiadať a vybaviť pracoviská a miesta výkonu práce v