dnes je 20.3.2023

Input:

Oboznamovanie (školenie) BOZP

2.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4 Oboznamovanie (školenie) BOZP

Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková

Zamestnávateľ je povinný upraviť podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

Oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktickej časti výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.

Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom