dnes je 14.7.2024

Input:

Na čo si dať pozor v oblasti BOZP v roku 2024 - najčastejšie chyby

29.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:44

Kapitoly videa

BOZP systém zabezpečuje bezpečné pracovné podmienky, dodržiavanie právnych predpisov a ochranu psychického zdravia zamestnancov. Aktuálne trendy v BOZP v roku 2024 zahŕňajú najmä digitalizáciu a technologické inovácie, ktoré sa spájajú vo zvyšovaní efektívnosti a prispôsobovaní sa týmto aj zákonným zmenám. Napriek tomu, najčastejšie nedostatky v BOZP vyžadujú riešenia, vrátane investícií do odbornej kvalifikácie, pravidelných školení a monitorovania používania bezpečnostných prostriedkov. Integrovaný prístup k riešeniu problémov, ako nedostatočná interná komunikácia a neaktualizované bezpečnostné postupy sú nevyhnutné pre udržanie bezpečného pracovného prostredia a zvyšovanie angažovanosti zamestnancov.

Lektor

Ing. Lenka Pénzešová Švecová MBA

Ing. Lenka Pénzešová Švecová MBA

Vyštudovala som na SPU v Nitre študijný odbor Fytotechnik. Po absolvovaní univerzity som sa zamerala na bezpečnosť a ochranu zdravia a získala som osvedčenia Bezpečnostného technika, Technika požiarnej ochrany a lektorské minimum.

Od roku 2005 aktívne pôsobím v oblastiach BOZP a OPP a neustále sa snažím prinášať najlepšie riešenia, postupy a pomoc zamestnávateľom a zamestnancom. O rok neskôr som sa stala spoluzakladateľkou vzdelávacej spoločnosti VEMAL, s.r.o. Spoločne sa venujeme rôznym formám vzdelávania, kurzov a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a e-learningu (elektronické vzdelávanie).

Okrem toho som aj majiteľkou spoločnosti OHSAS, s.r.o., ktorá sa špecializuje na bezpečnostno-technické služby (BTS), ochranu pred požiarmi (OPP), civilnú ochranu (CO), revízne kontroly a školenia obsluhy vyhradené technické zariadenia (VTZ) a implementáciu systémov manažérstva BOZP podľa normy ISO 45 001.

V roku 2023 som úspešne dokončila program MBA, čo mi umožňuje kombinovať technické a manažérske znalosti pre lepšiu bezpečnosť a účinnosť v pracovnom prostredí.

Od roku 2005 som tiež aktívnou lektorkou pre vzdelávanie dospelých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Som odborným zástupcom pre rôzne špecializované školenia, ako sú  napríklad obsluha VZV, obsluha stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov, lešenárov a ďalších.

Môj cieľ je neustále prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti a efektívnosti v pracovnom prostredí a poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie a poradenstvo v oblasti BOZP, OPP a technických riešení.