dnes je 20.3.2023

Input:

Druhy hasiacich prístrojov

21.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.92 Druhy hasiacich prístrojov

Ing. Lukáš Židík

V prvom rade je potrebné si napísať čo to vlastne ten hasiaci prístroj je. Tak je to požiarne zariadenie obsahujúce hasiacu látku, ktorá je pri jeho ručnom použití vytláčaná pôsobením vnútorného tlaku a smerovaná do miesta požiaru. Za prenosný hasiaci prístroj rozumejme hasiaci prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg. Nad túto hmotnosť sa už bavíme o pojazdnom hasiacom prístroji. Od 1.1.2023 nadobudla účinnosť nová vyhláška, ktorá pojednáva o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov.

Prenosné hasiace prístroje sa delia podľa druhu hasiacej látky na:

a) vodné - prístroj využíva vodu s prímesou oxidu draselného, chrániaceho vodu pre zamrznutím. Princíp hasenia spočíva vo využití chladivého efektu vody, ktorá rýchlo schladí horiaci povrch a zabráni jeho opätovnému vznieteniu. Navyše,