dnes je 6.7.2022

Smernica o zabezpečení radiačnej ochrany externých pracovníkovGarancia

9.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov pred ionizujúcim žiarenímGarancia

4.5.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

2.5.2022, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri lešenárskych prácach a dočasných stavebných konštrukciáchGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Poverenie na obsluhu plynových a tlakových zariadeníGarancia

2.5.2022, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vzor zmluvy pri zabezpečovaní pracovných zdravotných služieb dodávateľskyGarancia

2.5.2022, MUDr. Ľudmila Ondrejková, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Prevádzkový predpis pre vykonávanie údržby, prehliadok, kontrol a skúšok pracovných prostriedkovGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s krovinorezom, vyžínačom trávyGarancia

2.5.2022, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Smernica o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredíGarancia

28.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Značky - Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práciGarancia

20.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o expozícií biologickým faktoromGarancia

8.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práciGarancia

6.4.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyšetrovanie pracovných úrazovGarancia

10.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovné úrazy - spisovanie úrazov na pracoviskuZáznamGarancia

10.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:45

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Ochranné pracovné pomôcky na pracoviskuZáznam

20.10.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:44

Prístupné pre: BOZP online profi plus

Posúdenie rizika z expozície pevným aerosólomArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Posudok o riziku expozície rezným a hydraulickým kvapalinámArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s rebríkomArchív

16.6.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Posudok o riziku expozície karcinogénnym faktoromArchív

16.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorovArchív

15.6.2020, Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťažiArchív

15.6.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020Archív

14.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

StavebníctvoArchív

7.5.2020, Ing. Katarína Hannelová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam o vykonanom školení zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom časeArchív

7.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam zo školenia zamestnancov o OPPArchív

7.5.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny na testovanie zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19 koronavírusuArchív

6.5.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkovo bezpečnostné smernice, postup pri vypracovaníArchív

30.4.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkový poriadok a Posudok o riziku expozície biologickým faktoromArchív

30.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán)Archív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdraviaArchív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie postupu pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdraviaArchív

28.4.2020, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápisnica zo zasadnutia komisie BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Menovací dekrét zástupcu zamestnancovArchív

27.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekondičné pobyty a rehabilitácia v súvislosti s prácouArchív

27.4.2020, MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH, JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotná spôsobilosť na prácuArchív

27.4.2020, MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH, JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápisnica z rokovania BOZPArchív

27.4.2020, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci a ich náplňArchív

27.4.2020, MUDr. Daniela Križanová, PhD. MPH, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácuArchív

27.4.2020, MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH, JUDr. Paula Babicová, Ing. Alexander Sicher, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ostatné povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s PZSArchív

27.4.2020, MUDr. Ľudmila Ondrejková, JUDr. Paula Babicová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsah a náplň výkonu PZSArchív

27.4.2020, MUDr. Ľudmila Ondrejková, JUDr. Paula Babicová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predbežný odhad rizika, kategorizácia a oznámenie o zaradení podniku podľa vybraných nebezpečných látokArchív

11.12.2019, Ing. Vladimír Švec, Ing. Jozef Mikula, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019