dnes je 14.7.2024

Input:

Zmeny v zákone o BOZP v roku 2024

27.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:34:39

Kapitoly videa

Od 1. apríla 2025 nadobudne účinnosť nová právna úprava v oblasti prípravy, zhotovovania a užívania stavieb, ktorej hlavným cieľom je zrýchlenie konaní, elektronizácia procesov a zníženie administratívnej záťaže.

Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov nahradí súčasný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), pričom legislatívne zmeny sa dotknú aj požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Lektor

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.