dnes je 28.2.2024

Input:

Zmeny v BOZP v roku 2024

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:33:58

Kapitoly videa

Webinár je zameraný na zhrnutie zmien zákona č. 124/2006 o BOZP a Vyhlášky č. 356/2007, ktoré stále pretrvávajú aj v roku 2024. Objasníme si terminológiu v chystaných zmenách zákonov o BOZP, prípadne v pripravovaných zákonov, ktoré prídu do platnosti v roku 2024.

Lektor

Ing. Lenka Pénzešová Švecová MBA

Ing. Lenka Pénzešová Švecová MBA

Vyštudovala som na SPU v Nitre študijný odbor Fytotechnik. Po absolvovaní univerzity som sa zamerala na bezpečnosť a ochranu zdravia a získala som osvedčenia Bezpečnostného technika, Technika požiarnej ochrany a lektorské minimum.

Od roku 2005 aktívne pôsobím v oblastiach BOZP a OPP a neustále sa snažím prinášať najlepšie riešenia, postupy a pomoc zamestnávateľom a zamestnancom. O rok neskôr som sa stala spoluzakladateľkou vzdelávacej spoločnosti VEMAL, s.r.o. Spoločne sa venujeme rôznym formám vzdelávania, kurzov a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a e-learningu (elektronické vzdelávanie).

Okrem toho som aj majiteľkou spoločnosti OHSAS, s.r.o., ktorá sa špecializuje na bezpečnostno-technické služby (BTS), ochranu pred požiarmi (OPP), civilnú ochranu (CO), revízne kontroly a školenia obsluhy vyhradené technické zariadenia (VTZ) a implementáciu systémov manažérstva BOZP podľa normy ISO 45 001.

V roku 2023 som úspešne dokončila program MBA, čo mi umožňuje kombinovať technické a manažérske znalosti pre lepšiu bezpečnosť a účinnosť v pracovnom prostredí.

Od roku 2005 som tiež aktívnou lektorkou pre vzdelávanie dospelých v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Som odborným zástupcom pre rôzne špecializované školenia, ako sú  napríklad obsluha VZV, obsluha stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov, lešenárov a ďalších.

Môj cieľ je neustále prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti a efektívnosti v pracovnom prostredí a poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie a poradenstvo v oblasti BOZP, OPP a technických riešení.