dnes je 3.2.2023

Input:

Žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika v zmysle § 23 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona č. 124/2006 Z. z. vznp.

3.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.87 Žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika v zmysle § 23 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona č. 124/2006 Z. z. vznp.

Zdroj: Národný inšpektorát práce


Národný inšpektorát práce

Masarykova 10

040 01 Košice

VEC

Žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika v zmysle § 23 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona č. 124/2006 Z. z. vznp.

Titul, meno, priezvisko: ..........................................

Dátum narodenia: ...........................................

Adresa trvalého pobytu: ..........................................

Adresa prechodného pobytu: ..................................

Na základe neúspešne vykonanej skúšky bezpečnostného technika dňa ........... žiadam NIP v zmysle § 23 ods. 6 zákona č.