dnes je 14.7.2024

Input:

Zabezpečenie ochrany proti pádu v roku 2024

19.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.2.1 Zabezpečenie ochrany proti pádu v roku 2024

Ing. Lukáš Židík 


Otázka:

Vo výrobnej hale budeme mať odkvapovú jamu s rozmermi približne 6x5 metrov a hĺbkou 25 cm. Potrebujeme pri takejto hĺbke zabezpečiť ochranu proti pádu, ak áno, aký typ zábrany by sme mali použiť?

Odpoveď:

Všetky otvory alebo nebezpečné priehlbiny v podlahách musia byť zakryté alebo ohradené. Nosnosť poklopov musí zodpovedať nosnosti okolitej podlahy. Poklopy musia byť osadené tak, aby sa nedali samovoľne odsunúť alebo uvoľniť, a musia byť zapustené do rovnakej úrovne s okolitou podlahou.

Podlahy pracovísk nesmú mať žiadne nebezpečné hrboly, diery ani šikmé plochy a musia byť pevné, stabilné a nešmykľavé.

Legislatívna úprava:

  • Zákon 124/2006 Z. z.§ 6 ods. 1 písm. d a písm. j

  • Nariadenie Vlády č. 391/2006 Z. z. príloha č.1

  • Vyhláška č. 59/1982 Zb.§ 14 ods. 1 – informatívny charakter

Pohľad autora na problematiku: