dnes je 14.7.2024

Input:

Štatút Komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - jeho účel a možnosť náhrady v roku 2024

27.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.2 Štatút Komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – jeho účel a možnosť náhrady v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Je možné nahradiť Štatút komisie BOZP za Menovací dekrét Komisie BOZP?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pohľad autora na problematiku:

Komisiu BOZP je povinný vytvoriť zamestnávateľ, ak zamestnáva viac ako sto zamestnancov. Zamestnávateľ môže zriadiť túto komisiu, aj keď zamestnáva nižší počet zamestnancov.

Komisia BOZP je odborným a poradným orgánom zamestnávateľa. Túto komisiu, tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa, tým by mala byť schopná objektivizovať oprávnené požiadavky a potreby zamestnancov, ako aj zamestnávateľa. Nadpolovičné