dnes je 7.7.2022

Input:

Smernica - Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

2.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.9.44 Smernica - Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Ing. Lukáš Židík

Stiahnuť dokument


Názov firmy
(adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA, ÚČEL

  1. Zamestnávateľ ....................................................... v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) a nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s