dnes je 28.5.2022

Input:

Smernica o požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov pred ionizujúcim žiarením

4.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.9.45 Smernica o požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov pred ionizujúcim žiarením

Ing. Lukáš Židík

Stiahnuť dokument


Názov firmy
(adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Požiadavky na ochranu zdravia pracovníkov pred ionizujúcim žiarením 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA, ÚČEL

  1. Zamestnávateľ ............................................. v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) a Zákon NR SR č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Účelom tejto smernice je ustanoviť požiadavky na zabezpečenie požiadaviek na ochranu