dnes je 14.7.2024

Input:

Rekondičný pobyt

22.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.117 Rekondičný pobyt

Ing. Lukáš Židík

Vedia zamestnávatelia čo je to rekondičný pobyt? Vzťahuje sa povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať rekondičné pobyty pre svojich zamestnancov? Pokúsim sa odpovedať v riadkoch nižšie.

Zamestnávateľ je povinný podľa Zákona 124/2006 Z.z.§ 11, v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania, zabezpečovať rekondičný pobyt alebo rehabilitáciu (priebežne počas výkonu práce.) zamestnancovi, ktorý vykonáva vybrané povolanie – to je povolanie, v ktorom sa vykonáva práca zaradená do tretej alebo štvrtej kategórie.

Rekondičný pobyt alebo rehabilitáciu v súvislosti s prácou zamestnávateľ v spolupráci s lekárom pracovnej zdravotnej služby:

  • - navrhuje;
  • - vypracováva zoznam zamestnancov, ktorí vykonávajú vybrané povolania;
  • - vypracováva obsah rekondičného pobytu, s ktorým zamestnanca oboznamuje pred nástupom na rekondičný pobyt;
  • - určí deň nástupu, miesto a dĺžku rekondičného pobytu;
  • - určí